Trócsányi László igazságügyi miniszter fogadta a Velencei Bizottság raportőreit, akik a miniszter felkérésére látogattak Magyarországra és a közigazgatási bíróságokról szóló törvény elemzését végzik.

A konstruktív szakmai megbeszélésen a miniszter kifejtette, hogy a rendszerváltoztatás óta széleskörű szakmai egyetértés övezi az önálló közigazgatási bírósági szervezet szükségességét. Rávilágított, hogy az új szervezet a 2017-ben elfogadott közigazgatási perrendtartás szabályaival együtt, a korábbinál tágabb körben, magas színvonalú és hatékony jogvédelmet biztosít a közigazgatás cselekményeivel szemben.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a bírói függetlenség garanciái valamennyi bíró, így a közigazgatási bírók esetében is változatlanul érvényesülnek, a bírói jogállás egységes. Minden közigazgatási perben ítélkező bíró továbbra is bíró marad, választása szerint hivatását a közigazgatási bíróságokon vagy a rendes bírósági szervezetben gyakorolhatja.

Kép letöltéseFotó: Botár Gergely/kormany.hu

A közigazgatási bíróságok igazgatásával összefüggésben Trócsányi László kiemelte, hogy közigazgatási bíróságok igazgatásának modellje alkalmas a hatékonyság, átláthatóság és a számon kérhetőség biztosítására. Egyúttal széles jogkörökkel ruházza fel a bírósági önigazgatási szerveket. A vizsgált törvények a bírósági vezetők, a bírói testületek és a miniszter kiegyensúlyozott együttműködésre épülnek.

Az Igazságügyi Minisztérium reményei szerint a március közepére várható vélemény tárgyilagos és szakmai következtetéseivel hozzájárul a közigazgatási bíróságok hazai rendszerének eredményes működéséhez.

(Igazságügyi Minisztérium)