Elismeréseket adott át Trócsányi László igazságügyi miniszter az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján.

Trócsányi László igazságügyi miniszter Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át a kereskedelmi és versenyjog jeles hazai szakértőjeként a tudományág fejlesztésében és gyakorlati alkalmazásában elért kiemelkedő eredményei elismeréseként Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére; a római és az ókeresztény jog hiteles feldolgozása, illetve közvetítése érdekében végzett magas szintű szakmai munkája, valamint tudományszervező tevékenysége elismeréseként Dr. Sáry Pál, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti és Jogelméleti Intézetének igazgatója, Római Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére; több évtizedes, sikeres ügyvédi pályája, valamint kiemelkedő kamarai szerepvállalása elismeréseként Dr. Sulyok Miklós ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke részére; továbbá a XIX. és XX. századi magyar, német és osztrák alkotmányfejlődés elismert hazai szakértőjeként a jogtudomány fejlesztése és a joghallgató ifjúság képzése érdekében végzett munkája elismeréseként Dr. Szabó István, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja, Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére.

Az igazságügyi miniszter a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át sokrétű jogászi pályafutása során kimagasló színvonalon végzett ügyvédi és választottbírói munkája, valamint elismert kereskedelmi jogi szakértői, illetve szakírói tevékenysége elismeréseként Dr. Balogh Lajosné dr. Seifert Judit, a Dr. Balogh Lajosné Ügyvédi Iroda ügyvédje, külkereskedelmi szakjogász, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekciójának elnöke részére; a Magyar Jogász Egylet eredményes működése érdekében több mint három évtizede magas színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként Dr. Benisné dr. Győrffy Ilona, a Magyar Jogász Egylet titkára részére; több évtizedes ügyvédi pályája során a családjog elismert szaktekintélyeként végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Dr. Bita Judit, a Bita-Petrik Ügyvédi Iroda ügyvédje részére; a társasági, illetve a pénzügyi jog jeles szakértőjeként végzett sokrétű és magas színvonalú munkája elismeréseként Dr. Csere Bálint, az OTP Bank Nyrt. Jogi Igazgatóságának ügyvezető igazgatója, vezető jogtanácsosa, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének volt ügyvezető igazgatója részére, valamint az egységes, önálló közigazgatási perrendtartás megalkotásával összefüggő feladatok irányítása és összehangolása terén végzett munkája elismeréseként Dr. Rozsnyai Krisztina, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Közigazgatási Jogi Tanszékének egyetemi docense, az Igazságügyi Minisztérium volt miniszteri biztosa részére.

Trócsányi László a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adta át számos jogterület, különösen a polgári, társasági, pénzügyi, valamint az európai jog szakértőjeként végzett értékes szakmai és publikációs tevékenysége elismeréseként Dr. Ádám Attila, a Sulyok és Ádám Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány volt igazgatója részére; sikeres szakmai tevékenysége, valamint a helyi jogásztársadalom életében végzett aktív szervező munkája elismeréseként Dr. Becker Tibor, a Becker Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Magyar Jogász Egylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének elnöke részére; a magyar–amerikai kereskedelmi kamarai kapcsolatok fejlesztése során végzett sikeres szakmai tevékenysége elismeréseként Dr. Orosz Gábor, jogász, a National Instruments Hungary Kft. Európáért, Közel-Keletért, Indiáért és Afrikáért felelős jogi igazgatója, az Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországi Tagozata Szabályozási Bizottságának elnöke részére; lelkiismeretesen és magas színvonalon végzett szakmai munkája, valamint az Alaptörvény érvényesülésének vizsgálatában végzett tevékenysége elismeréseként Dr. Szabó Attila László, jogász-főtanácsadó, az Alkotmánybíróság Elnöki Kabinetének kabinetfőnöke részére; a polgári eljárásjog, a versenyjog és a fogyasztóvédelem szakértőjeként végzett szakmai tevékenysége, valamint a polgári perrendtartás kodifikációjában való értékes közreműködése elismeréseként Dr. Wallacher Lajos, az Erős Ügyvédi Iroda, a Squire Patton Boggs ügyvédje, a Gazdasági Versenyhivatal volt elnökhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense részére.

Az igazságügyi miniszter Deák Ferenc-díjat adományozott munkája elismeréseként, távollétében Dr. Király Tibornak, professor emeritusnak. Dr. Király Tibor Széchenyi-díjas egyetemi tanár, akadémikus, a büntető eljárásjog neves kutatója, 1961 és 1967, valamint 1976 és 1980 között az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, 1967 és 1970 között az ELTE rektor-helyettese, aki hosszú és gazdag életpályája során a bűnügyi tudományok számos területén alkotott maradandót.

Szakmai munkája elismeréseként e díjat adományozta továbbá Dr. Nagy Ferenc Zoltánnak, professor emeritusnak, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanárának, aki egész munkásságát a büntetőjog-tudománynak és az egyetemi oktatásnak szentelte. Habilitált akadémiai doktorként, és mint a büntetőjogtudósok egyike, számos nagyobb kutatási területen és diszciplínában alkotott maradandót.

A tárcavezető Moór Gyula-díjat adományozott Dr. Kecskés László egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánjának, aki több mint 40 éve tartó tudományos és oktatói pályafutása során kiemelkedő eredményeket ért el a magánjog és az európai jog kutatása és oktatása terén. Választott bíróként, valamint választott bírósági elnökként elévülhetetlen érdemei vannak az alternatív vitarendezési módok sikeres elterjedéséért és működéséért.

Szintén Moór Gyula-díjban részesült Dr. Puskás Valentin Zoltán, nyugalmazott alkotmánybíró, aki ügyvédként, emellett több mint tíz évig szenátorként, kilenc évig pedig alkotmánybíróként közjogi és igazságügyi területen kiemelkedő életművével, áldozatos tevékenységével hosszú időn keresztül erősítette a magyar–román alkotmányjogászi, közjogi kapcsolatokat. Nyolc évig a szenátus jegyzőjeként, két évig pedig a szenátus alelnökeként jelentős érdemeket szerzett az erdélyi magyarság érdekeinek képviseletében. Közreműködött a Máltai Szeretetszolgálat megalapításában, máltai lovagként az ország egyik legerősebb szervezetét vezethette.

Trócsányi László munkája elismeréseként Moór Gyula-díjat adott át Dr. Wopera Zsuzsa, egyetemi tanár, miniszteri biztos részére, aki a Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, 2014-től a polgári perjogi kodifikációért és a kapcsolódó jogszabályok előkészítéséért felelős miniszteri biztos. A polgári perrendtartásról szóló törvény kodifikációja mellett az igazságügyi tárca által előterjesztett számos törvényjavaslat előkészítésében működött közre. Kutatási területe a polgári eljárásjog mellett kiterjed az uniós jog igazságügyi együttműködést érintő területeire, különösen a határon átnyúló családjogi jogvitákra.

Az igazságügyi miniszter Isépy Tamás Emlékérmet adományozott jelentős tudományos és egyetemi oktatói munkája, illetve a főváros és Belváros-Lipótváros fejlesztése érdekében végzett sokrétű közéleti tevékenysége elismeréseként Dr. Szentgyörgyvölgyi Péternek, aki a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának volt dékánja, Budapest főváros volt köztársasági megbízottja.

Trócsányi László ezen kívül a szakmai feladataik végrehajtásában szerzett érdemek elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet adott át a minisztérium számos kormánytisztviselőjének.

(Igazságügyi Minisztérium)