Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából nemzeti ünnepünk, 2017. március 15-e alkalmából Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át dr. Béli Gábornak, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi docensének az Árpád-kortól a kora újkorig terjedő időszak jogtörténetével kapcsolatos kutatásai mellett a nagy magyar jogtörténész generáció életművének ápolása terén is meghatározó tudományos tevékenysége, valamint több évtizedes, iskolateremtő tanári pályája elismeréseként.

Ebben a kitüntetésben részesült dr. Zétényi Zsolt, a Százak Tanácsának tagja, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tagja és volt elnöke, a Nemzeti Társaskör tiszteletbeli elnöke is a Történeti Alkotmány és az ártatlanul meghurcoltak érdekében végzett kitartó és megalkuvásmentes munkája elismeréseként.

Kép letöltéseFotó: Véssey Endre/IM

Az igazságügyi miniszter Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át dr. Cserba Lajosnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara elnökének, a Magyar Jogász Egylet elnökségi tagjának a számos jogszabály kodifikációját magába foglaló jogászi, és a régióban meghatározó szakmai-közéleti tevékenysége, valamint a magyar-szlovák együttműködést egy jogi szakszótár megírásával segítő munkája elismeréseként.

Kép letöltéseFotó: Véssey Endre/IM

E kitüntetésben részesült dr. Kőrös András, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense, a Nemzetközi Családjogi Társaság tagja is a családjog szakértőjeként végzett tudományos és kutatói munkája, valamint a polgári perrendtartásról szóló törvény kodifikációja során végzett tevékenysége elismeréseként, továbbá dr. Sándor István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának habilitált egyetemi docense a magyar jogászképzés fejlődését szolgáló több évtizedes oktatói, valamint nemzetközi és hazai szinten is elismert tudományos kutatói tevékenysége elismeréseként, valamint dr. Verebics János egyetemi docens, a Páneurópa Jogász Unió elnökhelyettese és Európai Magánjogi Szekciójának vezetője, a Magyar Jogász Egylet Civilisztikai Szakosztályának elnöke a szerződési jog területén végzett kutatásai mellett az információs társadalommal összefüggő jogi kérdések, valamint ezen témakörök egyetemi oktatásba való bevezetése terén végzett meghatározó munkája elismeréseként.

Kép letöltéseFotó: Véssey Endre/IM

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült dr. Bartha Béláné dr. Farkas Margit nyugalmazott közjegyző, a Szegedi Közjegyzői Kamara tiszteletbeli elnöke is, a közel négy évtizedes, példaértékű hivatástudattal végzett közjegyzői munkája, valamint aktív szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként.

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Deák Ferenc-díjat adományozott  dr. Gál Juditnak, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökének, a Corvinus Egyetem oktatójának, aki - mint a Cégbírák Országos Egyesületének elnöke és több szakmai lap szerkesztője is - elhivatottan munkálkodik a gazdasági jogterület fejlesztésén és a jogalkalmazás egységesítésén, valamint részt vett a társasági és cégjogi területet érintő kodifikációban. Ebben az elismerésben részesült dr. Horváth György, a Horváth és Jakab Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje, a Pest Megyei Ügyvédi Kamara fegyelmi főmegbízottja, 24 évig a Budapest-Északi Református Egyházmegye jogtanácsosa, a Magyar Távirati Iroda Kuratóriumának volt tagja is a kimagasló szakmai tudáson alapuló, több évtizedes ügyvédi, és értékes kamarai vezetői munkája elismeréseként.

Kép letöltéseFotó: Véssey Endre/IM

A tárcavezető Moór Gyula-díjat adományozott dr. Somssich Rékának, habilitált egyetemi docensnek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékán-helyettesének, az európai uniós jog magyar nyelvi változatának és magyar terminológiájának kialakítása terén végzett munkája, valamint a nemzetközi magánjog és az Európai Unió gazdasági jogának területén végzett kiemelkedő színvonalú oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként.

Dr. Trócsányi László dr. Kónya Imrének, a Kónya Ügyvédi Iroda ügyvédjének, volt országgyűlési képviselőnek és belügyminiszternek Isépy Tamás Emlékérmet adományozott a Független Jogász Fórum alapító tagjaként és első választott vezetőjeként, a rendszerváltoztatás jogi kereteinek kidolgozásában és megteremtésében végzett munkájáért.

(Igazságügyi Minisztérium)