Trócsányi László igazságügyi miniszter a magyar-liechtensteini diplomáciai kapcsolatok felvételének 25. évfordulója alkalmából szeptember 18-án Vaduzba látogatott, ahol tárgyalásokat folytatott Aurélia Frick külügy-, igazságügyi és kulturális miniszterrel, valamint udvariassági látogatás keretében találkozott Alois von und zu Liechtenstein koronaherceggel.

Az igazságügyi miniszteri találkozó keretében a felek áttekintették az Európai Unió napirendjén szereplő kiemelt kérdéseket, különös tekintettel a migráció témájára. Trócsányi miniszter tájékoztatta partnerét a magyar álláspont hátteréről, illetve ezzel összefüggésben a Sargentini-jelentés elfogadásának körülményeiről, és a magyar kormány tervezett válaszlépéseiről. A liechtensteini fél megértette a magyar érveket, felhívta ugyanakkor a figyelmet a kompromisszum kialakításának fontosságára. Aurélia Frick elmondta, Liechtenstein kiemelt prioritása, hogy első számú gazdasági partnere, az Európai Unió egységes legyen. El kell kerülni, hogy a belső konfliktusok, a megosztottság hosszú távon gyengítse a Közösséget, meg kell őrizni az EU vívmányait.

Kép letöltéseFotó:  www.llv.li

Trócsányi László ezzel egyetértve hangsúlyozta, hogy a kompromisszumhoz viszont a nyugati tagállamoknak is több nyitottságot kell tanúsítaniuk a magyar álláspont megértésére és befogadására. Ehhez őszinte párbeszédre van szükség politikai indíttatású nyilatkozatok és jelentések elfogadása helyett. Trócsányi László hozzátette, a mini-államok speciális szereppel rendelkeznek, így például Lichtenstein földrajzi fekvésének is köszönhetően a híd szerepet tudja betölteni nyugat, közép és kelet Európa országai között. A nyugat-európai országoknak jobban kellene ismerniük Közép- és Kelet-Európa országaink történelmét és hagyományait, az Európai Unióban a tagállamok sokszínűsége pedig értéket jelent és nem a megosztást célozza. Olyan sikeres Európai Unióban vagyunk érdekeltek, amely nem csak szavakban, hanem a gyakorlatban is a szubszidiaritásra épül.

Kép letöltéseFotó: www.llv.li

A felek egyetértettek abban, hogy a kétoldalú kapcsolatok az elmúlt években korábban nem tapasztalt intenzív fejlődésnek indultak, a pozitív dinamika fenntartása kiemelt prioritás. Frick miniszter asszony kitért a lezáratlan liechtensteini vagyonjogi-kárpótlási követelések kérdéskörére, segítséget kérve azok mielőbbi lezárásához. Trócsányi miniszter hangsúlyozta, az illetékes magyar intézmények szakértői csoport keretében dolgoznak az ügyek teljes feltárásán, azok megnyugtató lezárásához a magyar fél minden segítséget megad.

A liechtensteini partner érdeklődésére a magyar igazságügyi miniszter elmondta, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) Statútumának, illetve ezzel összefüggésben az ún. Kampala-módosítások Magyarország általi kihirdetéséhez szükséges az Alaptörvénnyel való összhang megteremtése, az ezzel kapcsolatos jogértelmezési munka folyamatban van.

Kép letöltéseFotó:  www.llv.li

Az Alois koronaherceggel lezajlott udvariassági találkozó keretében a felek ismét hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok további erősítésének fontosságát, illetve kitértek a nemzetközi szervezetek keretében történő együttműködés elmélyítésének lehetőségeire.

Trócsányi László miniszter vaduzi látogatása alkalmával ünnepi beszédet mondott a két állam közötti diplomácia kapcsolatok felvételének 25. évfordulója alkalmából a berni nagykövetség által szervezett fogadáson.

(Igazságügyi Minisztérium)