Az igazságügyi miniszter szerint a kormány népszavazási kezdeményezése igazságos és jogszerű.

Trócsányi László pénteki budapesti sajtótájékoztatóján a kormányfő által szerdán bejelentett népszavazási kezdeményezésről azt mondta, hogy az igazságos, jogszerű és a demokrácia elvén alapul, mert a népet kérdezi meg. A népszavazás a legerősebb eszköz, erősebb legitimációt jelent, mint a parlamenti – hangsúlyozta.

A miniszter kiemelte: az Alkotmánybíróság már korábban rögzítette, hogy az uniós jog nem nemzetközi jog, hanem autonóm jogrendszert képező belső jog, vagyis a kérdés nem nemzetközi jogba ütköző. A kormány álláspontja szerint az Európai Unió nem kapott olyan hatáskört, hogy egy országba be lehessen telepíteni embereket – mondta, hozzátéve: fontos, szuverenitást érintő kérdésről van szó.

Annak alátámasztására, hogy az uniós és a nemzetközi jog nem azonos, utalt arra: az alaptörvény "E" cikkelye szabályozza az uniós joghoz, míg a "Q" a nemzetközihez való viszonyt.

Kép letöltéseA népszavazás a legerősebb eszköz, erősebb legitimációt jelent, mint a parlamenti Fotó: Véssey Endre/IM

Trócsányi László leszögezte: a kormány egy erős Európai Unióban érdekelt, amely az erős nemzetállamok uniója, a tagállamok egyenjogúságára épül, ahol az európai értékek azonos mércéje, továbbá a négy alapszabadság és Schengen védelmezése valósul meg.

Hozzátette: vannak azonban elvi kérdések, ilyen például a szuverenitásé. A miniszter felidézte: már Magyarország EU-csatlakozása előtt, 2002-ben is tartalmazta az alkotmány az uniós klauzulát, ezt ültette át az alkotmányozó az alaptörvény 2011-es elfogadásakor.

Az "E" cikkely szerint "Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján – az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja."

A miniszter felidézte azt is, hogy 2010-ben alkotmánybíróként, a Lisszaboni szerződés vizsgálata során állást foglalt egy párhuzamos indokolásban, hogy az integrációhoz csatlakozó állam az állami szuverenitást külön nyilatkozat nélkül is fenntartja magának, hiszen ez a tagállami alkotmányok alapkövét képezi. A tagállamok nem mondtak le államiságuk, szuverenitásuk és függetlenségük lényegéről, államrendjük alapjainak meghatározásáról; a tagállamok megtartották alkotmányuk azon alapelvei feletti szabad rendelkezési jogukat, amelyek nélkülözhetetlenek az államiság, az alkotmányos identitás fenntartásához.

Kép letöltéseA kormány egy erős Európai Unióban érdekelt, amely az erős nemzetállamok uniója Fotó: Véssey Endre/IM

A kötelező betelepítési kvótáról azt mondta: az egész Európát foglalkoztatja. Hangsúlyozta: a népszavazást el kell határolni a kvótapertől, amelynek előzménye, hogy 2015-ben az Országgyűlés törvényi szinten szólította fel a kormányt kereset benyújtására. A kvótaperben a kormány azt állítja, hogy nincs megfelelő jogalapja az EU-nak a kvóta elfogadására. Hozzátette, bízik abban, hogy az év végéig a kérdésben ítélet születhet.

A népszavazási kezdeményezésről azt mondta, az a jövőre irányul, hiszen a kérdés továbbra is aktuális, a migrációs nyomás erősödik.

Kitért arra is, hogy uniós kérdésekben Európa-szerte nem ritka a népszavazás, Írországban, Franciaországban, Hollandiában is volt már és Magyarországon is a csatlakozás előtt.

A kvótáról szólva kifejtette: az uniónak vannak kizárólagos és osztott hatáskörei. Előbbiek közé sorolta például a vám- és kereskedelempolitikát, utóbbiak közé a jog, a szabadság és a biztonság kérdésével összefüggő ügyeket, amelyeknél a tagállamok nem akartak lemondani valamennyi döntési kompetenciájukról. Utóbbira említette példaként az alaptörvény "E" cikkelyét is, amely a "szükséges mértékig" határozza meg a hatáskörök átengedését. Hozzátette: a kvóták ügyében "lopakodó hatáskörelvonásról" van szó az unió részéről. Trócsányi László hangsúlyozta: a nemzeti alkotmány védelmezése fontos dolog, a népszavazás arra irányul, hogy miként viszonyuljon az ország a kvótához.

Kép letöltéseA népszavazási kezdeményezés a jövőre irányul, hiszen a kérdés továbbra is aktuális, a migrációs nyomás erősödik Fotó: Véssey Endre/IM

A miniszter szerint a kérdés érthető, a jogalkotó pedig tudja, hogy az eredmény ismeretében mi a teendője. Az Országgyűlésnek nem válasz esetén törvényt kell alkotnia arról, hogy milyen feltételekkel és módon dönt a befogadási kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról. Igen válasznál pedig olyan törvényt kell alkotnia, amely megnyitja a lehetőségét annak, hogy Magyarország támogassa az európai uniós jog olyan irányú megváltoztatását, amely lehetővé teszi a kötelező betelepítési kvóta előírásainak uniós hatáskörbe telepítését.

Kérdésre válaszolva elmondta: ha a népszavazás eredménytelen, akkor nem köti az Országgyűlést a népszavazás eredménye, saját hatáskörben dönt erről.

Ugyancsak kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy 2007-2008-ban "népszavazási kezdeményezés-cunami" indult, az Alkotmánybíróság ezért a megelőzés elve mellett foglalt állást. Azt ugyanakkor a miniszter elismerte, hogy diszfunkciók maradtak a szabályozásban. Hozzátette: a Nemzeti Választási Bizottság javaslatait várják.

A Nemzeti Választási Irodánál történteket Trócsányi László méltatlannak nevezte, hozzátéve: egyéni felelősségét nem érzi benne.

Az eseményen készült videó vágatlan változata letölthető a Sajtószobában.

(MTI, Igazságügyi Minisztérium)