Az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület stratégiai partnerségi megállapodást kötött 2018. február 15-én. A szerződést az igazságügyi tárca képviseletében Kecsmár Krisztián európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár, és Dr. Szecskay András, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnöke írta alá.

Kép letöltéseFotó: Véssey Endre

A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter közvetlen egyeztetés keretében stratégiai partnerségi megállapodásokat alakít ki a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján, annak érdekében, hogy a társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be a jogszabályok előkészítésébe. Ezen megállapodások révén szoros együttműködés alakítható ki azokkal a szervezetekkel (stratégiai partnerekkel), amelyek készek a kölcsönös együttműködésre, illetve az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében széles társadalmi érdeket jelenítenek meg, vagy az adott jogterületen tudományos tevékenységet végeznek.

Kép letöltéseFotó: Véssey Endre

A megállapodás célja, hogy a szellemi tulajdon védelmét érintő jogszabályok előkészítői, valamint az e területen működő szervezetek közötti együttműködés módjának és eljárási rendjének szabályozása révén, az újonnan megalkotott jogszabályok a szakmai tapasztalatok maradéktalan figyelembevételével jöjjenek létre. Ezáltal biztosítottá válik a szellemitulajdon-védelem magas szintű, egyben kiegyensúlyozott érdekviszonyokat megteremtő szabályozása, amely a hazai alkotókat és vállalkozásokat, illetve a hazai innovációs szereplőket új, a társadalom számára is hasznos és értékes szellemi alkotások létrehozatalára sarkallhatja, lehetővé teszi a szellemi tulajdon, mint versenyeszköz hatékony alkalmazását, valamint hozzájárul a kreatív iparágak fellendüléséhez.

(Igazságügyi Minisztérium)