2019. szeptember 24-én Bóka Jánost, az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi és európai uniós igazságügyi együttműködésért felelős államtitkárát fogadta Nela Kuburović, Szerbia igazságügyi minisztere Belgrádban.

A megbeszélés keretében a felek áttekintették Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatának helyzetét, és különösen az igazságszolgáltatás megerősítését szolgáló szerb alkotmánymódosítás állását. Bóka János a magyar igazságügyi tárca részéről hangsúlyozta, a magyar álláspont szerint hiteles uniós tagsági perspektívát kell kínálni Szerbiának, Magyarország számára déli szomszédunk mielőbbi csatlakozása stratégiai érdek. Felajánlotta, hogy a magyar Igazságügyi Minisztérium megosztja tapasztalatait a szerb féllel, és a csatlakozási folyamatban technikai segítséget nyújt számára.

Fotó: IM

Nela Kuburović szerb igazságügyi miniszter bemutatta a kisebbségi jogok érvényesítése terén tett erőfeszítéseket, különös figyelemmel az arányos kisebbségi részvétel biztosítására az igazságszolgáltatásban és a jogászi szakmák terén.

A megbeszélésen a magyar fél felvetette az 1968-ban megkötött, majd 1986-ban módosított és máig hatályban lévő kölcsönös és a határon átnyúló polgári ügyekben is alkalmazandó jogsegélyegyezmény felülvizsgálatának lehetőségét. Az egyezmény Magyarország egyik leggyakrabban alkalmazott kétoldalú megállapodása, ugyanakkor az eltelt idő során a szerződő felek helyzete és a nemzetközi jogi környezet is jelentősen megváltozott. Az új megállapodás megkötése nemcsak az európai uniós joggal való összhang megteremtése szempontjából fontos, de egyszerűsítené a számos polgár életét közvetlenül érintő kétoldalú ügyeket és hozzájárulna az igazságszolgáltatási eljárások modernizációjához is. A szerb fél kifejezte nyitottságát a megállapodás felülvizsgálatára.

Fotó: IM

Végül a 2015-ben megkötött, a két Igazságügyi Minisztérium európai integrációs együttműködési megállapodása alapján Bóka János államtitkár és Čedomir Backović miniszterhelyettes aláírták az együttműködés 2020 júniusáig végrehajtandó lépéseinek akciótervét. Az akciótervben az Emberi Jogok Európai Bíróságának, valamint az Európai Unió Bíróságának ítéleteivel, a bilaterális és multilaterális igazságügyi együttműködéssel, továbbá az Európa Tanács Igazságszolgáltatás Hatékonyságának Vizsgálatával Foglalkozó Bizottsága működésével kapcsolatos szakértői konzultációk szerepelnek. A programokra Magyarországon, illetve Szerbiában felváltva kerül sor.

(Igazságügyi Minisztérium)