Magyarország adott otthont az idei Védelmi Együttműködés Kezdeményezés (Defence Cooperation Initiative − DECI) vezérkarfőnöki találkozójának szeptember 5−6-án. A Tolna megyei Bikácson rendezett találkozón új taggal bővült az immár hét országot tömörítő együttműködés.

Kép letöltéseFotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

Ausztria, Horvátország, Magyarország, Olaszország és Szlovénia katonai vezetése hat éve döntött úgy, hogy közös biztonságunk érdekében érdemes szorosabbra fűzni az együttműködés rendszerét, és mindezt a védelmi együttműködést intézményes formában is megvalósítani. A DECI-együttműködés − amelyet alapvetően a tagállamok katonai vezetése hívott életre − a régiót érintő biztonsági kérdések rendszeres egyeztetéséhez biztosít teret azzal a céllal, hogy az érintett országok között hatékonyabbá váljon a védelmi együttműködés a rendelkezésre álló pénzügyi források ésszerűbb felhasználásával. A DECI-kezdeményezéshez tavaly csatlakozott Albánia, idén pedig Montenegró, NATO-csatlakozását követően, a DECI regionális együttműködésnek is teljes jogú tagjává vált.

Kép letöltéseFotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

A magyarországi találkozót házigazdaként dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök nyitotta meg, aki beszédében úgy fogalmazott, hogy a megjelent nemzetek szoros katonai együttműködése jól példázza a régió országainak megnövekedett igényét a térség stabilitásának és biztonságának szavatolása iránt. A térségre helyeződő migrációs nyomás és az Európa-szerte egyre szaporodó terrortámadások a mindennapi biztonságérzetünk megrendülését vetíthetik előre. Ilyen környezetben jelentősen felértékelődnek azok a cselekvések, amelyek megoldást nyújthatnak a szorosabb védelmi együttműködésre, arra, hogy biztosítani tudjuk régiónk nyugalmát és békéjét.

Kép letöltéseFotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

A DECI-együttműködés zászlóshajója az Európai Uniónak felajánlott és jelenleg is készenlétben álló DECI Harccsoport (DECI EU BG), amely 2017. január elsején lépett készenlétbe, és a mai napig sikeresen és eredményesen teljesítette eredeti vállalását. Ugyanakkor a készenléti szolgálatot az Európai Unió kérésére a második félévre is meghosszabbították a tagországok.

Kép letöltéseFotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

A bikácsi találkozón ennek megfelelően a DECI-országok vezérkarfőnökei értékelték és megvitatták a harccsoport tevékenységét és annak eddigi tapasztalatait. Emellett szó esett a 2021 második és 2023 első félévére tervezett, olasz vezetésű DECI-harccsoport felállításának lehetőségeiről is. A találkozón mindezek mellett a vezérkarfőnökök egyeztetéseket folytattak arról is, hogy az együttműködésnek milyen helyet és szerepet szánnak a NATO-n belül, hogyan lehet beilleszteni az együttműködés törekvéseit a NATO Keretnemzeti Koncepcióba. Áttekintették a Security Force Assistance Kiválósági Központ olasz terveit és az abban történő részvétel lehetőségeit. A találkozó végén a vezérkarfőnökök közös nyilatkozatban fogalmazták meg elkötelezettségüket az együttműködés mellett, amelyben rögzítették a találkozón elért eredményeket is.

Kép letöltéseFotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

A DECI-találkozó margóján dr. Benkő Tibor vezérezredes kétoldalú megbeszélést folytatott szlovén partnerével, Andrej Osterman vezérőrnaggyal, a szlovén védelmi erők vezérkarfőnökével.

(honvedelem.hu)