Az MH Anyagellátó Raktárbázison adták át október 30-án azokat a technikai eszközöket, amelyeket „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósítása során szerzett be a honvédelmi tárca. Az eseményen dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök mondott beszédet.

Kép letöltéseFotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

A Magyar Honvédség kiemelkedő feladatának számít, hogy speciális eszközeivel közreműködjön a természeti és egyéb katasztrófahelyzetekben. A mostani pályázati projekt megvalósításával a szervezet bővíteni tudta az ilyen helyzetekben szükséges képességeit és kapacitását. „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése” elnevezésű, 2,2 milliárd forint összértékű kiemelt uniós projekt eszközátadásán elhangzott: a megvalósítással a lakosság személy- és vagyonbiztonsága volt az elsődleges szempont, hiszen a Magyar Honvédség az új eszközökkel hatékonyabban tud együttműködni a társszervezetekkel vészhelyzet esetén. A fejlesztés során többek között a kétéltű szállítókapacitás, a földmunkák, a vízi felderítés, az ipari balesetek gyors és szakszerű vegyi elemzése, valamint a személy- és anyagszállítás területén fejlesztették az eszközparkot.

Kép letöltéseFotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

A katasztrófavédelmi képességekkel rendelkező alakulatok parancsnokainak dr. Benkő Tibor vezérezredes adta át a használatbavételi dekrétumokat. A Honvéd Vezérkar főnök beszédében hangsúlyozta: egy olyan projekt fontos állomása az eszközátadás, amely több minisztérium és szervezet közös munkájával valósult meg. Hozzátette, hogy bár a Magyar Honvédségnek nem a katasztrófavédelem az elsődleges feladata, a katonák bárhol, bármikor készen állnak a segítségnyújtásra. Utalt a 2013-as árvízre, valamint az ajkai vörösiszap-katasztrófára, ahol a mentésben és a védekezésben a Magyar Honvédség is oroszlánrészt vállalt.

Kép letöltéseFotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

„Fel kell készülnünk az ilyen esetekre a lakosság biztonsága érdekében, hiszen ezért szolgálunk. Nem csak háborús időben védjük a magyar állampolgárok biztonságát. Ehhez a védelemhez azonban a jól felkészült, szakképzett katonák mellett modern, korszerű technikai eszközök is kellenek” – emelte ki dr. Benkő Tibor vezérezredes, rámutatva, hogy a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program – melynek a mostani pályázat is része volt − még nagyobb lehetőséget teremt, hogy ezt a biztonságot a Magyar Honvédség megőrizze.

Kép letöltéseFotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

A jelenlegi honvédségi fejlesztés során korszerű infokommunikációs eszközök, széles sávú rádiók, védőruhák, vegyi azonosító műszerek, tábori konyhák, motorcsónakok, vízszivattyúk, nehéz földmunkagépek, valamint nehézgépszállító szerelvények beszerzésére is sor került. A projekt megvalósítása folyamatos, 2018 második negyedévében várhatóan további eszközöket vesz át a Magyar Honvédség. A pályázat eredményeire alapozva a tervek szerint a tárca újabb kétmilliárd forint fejlesztési összeget fog megpályázni az Európai Unió forrásaiból a honvédség katasztrófavédelmi képességeinek erősítésére.

Kép letöltéseFotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

(honvedelem.hu)