Az UNFICYP kötelékében szolgáló magyar katonáknál tett hadszíntéri látogatást dr. Benkő Tibor vezérezredes december 1-3. között.

Famagustában, a Camp General Stefanikban kezdte meg ciprusi látogatását a Honvéd Vezérkar főnök, ahol Lázár József alezredes, a magyar kontingens parancsnoka tájékoztatta a műveleti helyzetről, majd a bejárást követően állománygyűlést tartott az ott szolgáló katonáknak. Másnap az ENSZ ciprusi missziójának vezetőjével, Elizabeth Speharral, majd a későbbiekben a misszió katonai vezetőjével, Mohammad Humayun Kabir vezérőrnaggyal találkozott. A megbeszélések során többek között szó esett Magyarország békemissziós védelempolitikai prioritásairól és a ciprusi katonai jelenlétről. Mindkét vezető elismeréssel nyilatkozott a magyar kontingensről, és kiemelte, hogy a katonák példaértékűen járulnak hozzá a misszió sikeréhez. Külön üdvözölték a kontingensben szolgáló katonahölgyek magas arányát, és kifejtették, hogy ennek további emelését pozitívan fogadnák a jövőben.

A vezérezredes megtekintette a szemben álló feleket elválasztó ellenőrzött zóna meghatározott szektorát, ahol a Camp Szent István és a 91-es Járőrbázis parancsnokai részletesen jelentettek a rájuk bízott felelősségi területek helyzetéről, a felmerülő kihívásokról. A vezérkarfőnök ezt követően meggyőződött a magyar katonák munka- és életkörülményeinek biztosítottságáról, majd az állománnyal töltött idő alatt tájékoztatást adott a Magyar Honvédséget érintő legaktuálisabb változásokról. Az állománygyűlések végén a Honvéd Vezérkar főnök átadta azokat a karácsonyi ajándékcsomagokat, amelyek a honvédelmi miniszter döntése értelmében az adventi időszak végéig minden misszióban szolgáló magyar katonához eljutnak, ezzel is emlékeztetve őket, hogy az itthon maradt bajtársak és családtagok gondolnak rájuk.

A látogatás zárásaként a vezérkarfőnök találkozott Rudolf Eštók szlovák alezredessel, az egyik ellenőrzött zóna szektorparancsnokával. A találkozó témája az adott szektor műveleti helyzete és a műveletben résztvevő országok (Szlovákia, Magyarország, Szerbia, Ukrajna) közötti katonai együttműködés volt.

A ciprusi ENSZ békefenntartó misszióban való részvétel Magyarország egyik legrégebb óta tartó nemzetközi szerepvállalása, amely 1993-ban kezdődött. Jelenleg a ciprusi magyar kontingens 40. váltása szolgál a műveleti területen, és ebben a misszióban vesz részt a legnagyobb, több mint 70 fős magyar katonai ENSZ-kontingens.

(Honvédelmi Minisztérium)