Hivatalosan is bejelentették az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság megalakulását és az alárendelt alakulatok átvételét december 6-án, kedden, Budapesten, a Zrínyi laktanyában. Az eseményen részt vett dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök, valamint Kun Szabó István vezérőrnagy, miniszteri biztos is.

Hosszas előkészítő munka után jelentős átalakuláson estek át a honvédelmi felkészítést végző szervezetek. A honvédelmi miniszter utasítása értelmében az MH Kiképzési és Doktrinális Központ jogutódjaként (MH KDK) megalakult az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH HFKP).

Kép letöltéseFotó: honvedelem.hu

Az új szervezet létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy egy kézben összpontosuljon, ezáltal hatékonyabbá váljon a toborzás, valamint kidolgozza, kialakítsa és felügyelje a területi alapon szerveződő önkéntes tartalékos rendszert. Feladatai közé tartoznak a területi és a járási szinten ellátandó társadalmi kapcsolatokkal összefüggő, továbbá a honvédelmi felkészítési és sportintegrációs feladatok ellátásával kapcsolatos teendők is.

A változás a Magyar Honvédség több alakulatát és szervezeti egységét is érinti. Az MH HFKP parancsnoka szolgálati alárendeltségébe került az MH Béketámogató Kiképző Központ, az MH Bakony Harckiképző Központ, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, valamint jövő év elejétől ő fogja felügyelni az MH Altiszti Akadémia és az MH Ludovika Zászlóalj kiképzési feladatait is.

Dr. Benkő Tibor vezérezredes ünnepi köszöntőjében annak a meggyőződésének adott hangot, hogy olyan parancsnokságot hoztak létre, amely megfelel a kor kihívásainak és szerteágazó feladatrendszerének. „Akármelyik szegmensét nézzük az új parancsnokságnak, minden szervezeti elemére óriási felelősség és munka hárul.

A legnagyobb feladat a tartalékos rendszer új alapokra helyezése lesz. Itt az ideje, hogy a Magyar Honvédséget korszerű, modern honvédséggé fejlesszük. Ennek egyik tartópillére lesz ez a parancsnokság” – hangsúlyozta dr. Benkő Tibor vezérezredes, hozzátéve: a toborzás során elsősorban a fiatalokat kell megszólítani, ennek érdekében pedig olyan szakképzési rendszert kell kidolgozni, amely már középiskolás korban motiválja őket a katonai pálya választására.

Kép letöltéseFotó: honvedelem.hu

A vezérezredes stratégiai fontosságú feladatként emelte ki a társadalmi kapcsolatok fejlesztését. „El kell érnünk, hogy a Magyar Honvédség és annak minden katonája kapja meg azt a társadalmi megbecsülést, amely méltó a munkájához. Nekünk olyan módon és azon kell dolgoznunk, hogy követendő példaként tekintsenek ránk – mondta.

Dr. Benkő Tibor vezérezredes szerint az új parancsnokság munkájához minden feltétel adott. „Kiváló parancsnokot kaptak, kiváló segítőkkel. A Honvéd Vezérkar és a Honvédelmi Minisztérium mindenben támogatja önöket. Közös érdekünk a siker, amit meggyőződésem, hogy el is fogunk érni” – fejezte be köszöntőjét dr. Benkő Tibor vezérezredes.

Takács Attila dandártábornok, az MH HFKP parancsnoka a megalakulás kapcsán a szervezet speciális helyzetét hangsúlyozta. Mint mondta, a parancsnokság nem tekinthető egy szokványos vezető szervezetnek, hiszen a csapatvezetés mellett szakigazgatási funkciót is egyesít magában, amire eddig nem volt példa a Magyar Honvédség történetében. „A hibrid hadviselés korszakában ez egy teljesen új szervezeti és vezetési forma, a paradigmaváltás és az adaptáció első kézzel fogható eredménye” – mondta Takács tábornok.

A parancsnok kiemelte a fő célt: „a hazai és nemzetközi gyakorlatok, a kiképzés, a tapasztalat-feldolgozás, a doktrína és szabályzatfejlesztés, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, a társadalmi kapcsolatok, a hadisírgondozás, a honvédelmi nevelés és sportintegráció, a katonai igazgatás, a toborzás, valamint az önkéntes területvédelmi tartalék létrehozásával és egységes rendszerbe integrálásával csak egy küldetés fogalmazható meg: mi azért vagyunk, hogy a Magyar Honvédségnek mindig elegendő kiképzett katonája legyen.”

Takács Attila dandártábornok kijelentette, hogy a jogelőd MH KDK kijelölte számukra az utat, ám rengeteg új kihívással kell szembenézniük a jövőben. „Olyan hozzáadott értéket kell teremtenünk a kiképzés és felkészítés révén, amely a magyar katonát alkalmassá teszi a társadalom megbecsülésére és elismerésére. Ehhez kitartásra, szorgalomra, innovatív gondolkodásmódra és csapategységre van szükség. Magabiztosan állíthatom, hogy mindezek a tulajdonságok itt lakoznak. Az önök támogatásával minden akadály leküzdhető. Kérem, hogy dolgozzunk közösen azért, hogy a jövő nemzedéke büszkén nézzen majd vissza ránk” – zárta beszédét a parancsnok.

A rendezvényt követő fogadáson Kun Szabó István vezérőrnagy, miniszteri biztos mondott pohárköszöntőt.

(honvedelem.hu)