A Honvédelmi Minisztérium megbízása alapján a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (HM EI Zrt.) végzi a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének lebonyolítását. A feladatot a HM EI Zrt. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, a 2007. évi CVI. törvény végrehajtásáról rendelkező 254/2007. (X. 4.) kormányrendeletben és honvédelmi miniszteri utasításban előírt módon végzi.

A HM EI Zrt. az értékesítendő ingatlanok bemutatására honlapot üzemeltet, mely honlapon megtalálhatók kereshető formában az egyes ingatlanok adatai, információk az egyes értékesítési eljárásokról, valamint a honlapról letölthetők az értékesítési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok is.

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok adatai, az ingatlanokról szóló ingatlanismertetők és információk az alábbi honlapon érhetők el: www.hmingatlanok.hu

PÁLYÁZATI EREDMÉNY

A Honvédelmi Minisztérium (székhelye: 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) 2014. december 11-én nyilvános egyfordulós pályázatot írt ki a Budapest II. kerület, 15696/18 helyrajzi számú és a Budapest IV. ker., 76485/158 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése tárgyában.

Kiíró az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 41. § (1) bekezdése szerint ezúton közzéteszi, hogy a pályázati eljárás a Budapest II. kerület, 15696/18 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában eredményesen (nyertes pályázó: WHB Projekt Alfa Kft.), a Budapest IV. ker., 76485/158 helyrajzi számú ingatlan tekintetében eredménytelenül zárult.

PÁLYÁZATI EREDMÉNY

A Honvédelmi Minisztérium (székhelye: 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzattal (székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) közösen 2014. november 5-én nyilvános egyfordulós pályázatot írt ki a Budapest XII. kerület, 10733/10, 10736/2, 10737, 10735 és 10738 helyrajzi számokból álló, természetben a Budapest XII., Kútvölgyi út, Szilágyi Erzsébet fasor 20., Virányos út 5-9. alatt található ingatlanegyüttes értékesítése tárgyában.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján lefolytatott pályázat eredménytelenül zárult.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság megbízásából a Honvédelmi Minisztérium (székhelye: 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Kormányrendelet alapján nyilvános egyfordulós pályázat keretében értékesíteni kívánja a Budapest II. 15696/18 hrsz.-ú, 1025 Budapest, Szalamandra út 39. című, „kivett telephely” megnevezésű, valamint a Budapest IV., 76485/158 hrsz.-ú, 1044 Budapest, Külső Váci út című, „kivett telephely” megnevezésű ingatlanokat. A Budapest II. 15696/18 hrsz.-ú ingatlan területe 13 783 m2, a Budapest IV., 76485/158 hrsz.-ú ingatlan területe 63 333 m2. A pályázati felhívás teljes szövege a kapcsolódó anyagok közül letölthető.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felhatalmazása alapján a Honvédelmi Minisztérium (székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Kormányrendelet, valamint a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján nyilvános árverés keretében értékesíteni kíván 41 db, a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlant.
Az árverési hirdetmény teljes szövege a kapcsolódó anyagok közül letölthető.
Az értékesítendő ingatlanokról, az értékesítési eljárás menetéről részletes információk és letölthető dokumentumok a www.hmingatlanok.hu weboldalon érhetőek el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság megbízásából a Honvédelmi Minisztérium, valamint Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest XII., 10733/10, 10735, 10736/2, 10737 és 10738 hrsz.-ú, természetben az 1125 Budapest, Kútvölgyi út, Szilágyi Erzsébet fasor 20., Virányos út 5-9. számok alatt található ingatlanok értékesítésére. Az ingatlanok területe 6 ha 6263 m2, az ingatlanokon található épületek, építmények összes alapterülete 14965 m2. A pályázati felhívás teljes szövege a kapcsolódó anyagok között letölthető.

(HM Sajtóiroda)