A HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály a társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt működik és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján:

 • ellátja a honvédelmi tárca társadalmi kapcsolati tevékenységével kapcsolatos ágazati feladatokat, segíti a honvédelem érdekében végzett társadalmi tevékenységet, kapcsolatot tart a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetekkel;
 • ellátja a honvédelmi-, a katonai-, a fegyvernemi- és a csapathagyományok megőrzésével és átörökítésével kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a miniszter által alapítható és adományozható elismerések szabályozásával, illetve az adományozás előkészítésével kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a rehabilitációval kapcsolatos járulékos feladatokat;
 • tervezi, szervezi a honvédelem ügyét támogató és népszerűsítő HM központi rendezvényeket, továbbá a civil szervezetek és tagjaik elismerésének átadási ünnepségeit, valamint a HM gondoskodási körébe tartozók részére rendezett – különösen az Árvák karácsonya, a Katonaözvegyek találkozója és az Idősek világnapja alkalmából tartott rendezvényeket;
 • ellátja az esélyegyenlőségi, nemzetiségi és ifjúságpolitikai ágazati szabályozási feladatokat, lebonyolítja az ezekhez kapcsolódó programokat, táborokat, továbbá lefolytatja a Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj pályáztatásával és odaítélésével kapcsolatos eljárást;
 • ellátja a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiummal kapcsolatos szabályozási feladatokat, illetve a fenntartói irányítással összefüggő feladatokat;
 • ellátja a honvédelmi neveléssel és a KatonaSuli programmal kapcsolatos szabályozási feladatokat, lebonyolítja az ezekhez kapcsolódó programokat, táborokat, lefolytatja a Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj odaítélési eljárását, működteti a KatonaSuli programot;
 • ellátja a Honvédelmi Kötelék program megvalósításával kapcsolatos feladatokat;
 • végzi a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatásával összefüggő feladatokat, lefolytatja az ehhez kapcsolódó eljárásokat;
 • részt vesz a HM és az MH szabadidősporttal kapcsolatos szervezési, lebonyolítási feladatok ellátásában, végzi a versenysport megvalósításához biztosított források tervezésével és felhasználásuk ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a csapatzászló-, és zászlószalag-adományozással, valamint a csapathagyomány-ápolással kapcsolatos HM szintű feladatokat;
 • ellátja a hadisírokkal kapcsolatos nemzetközi együttműködési feladatokat;
 • előkészíti a hadisírok, a hősi emlékművek és a hősi emlékhelyek megőrzését szolgáló kétoldalú kormánymegállapodásokat;
 • végzi a magyar háborús veszteségi adatokkal, nyilvántartásokkal, illetve a magyar hadisírokkal, hősi emlékművekkel és hősi emlékhelyekkel kapcsolatos kutatásokat;
 • ellátja a Magyarország területén lévő külföldi és magyar, valamint a külföldön található magyar hadisírok, hősi emlékművek és hősi emlékhelyek gondozásával, fenntartásával és megőrzésével és létesítésével kapcsolatos feladatokat;
 • nyilvántartást készít és vezet a magyar hadisírokról, hősi emlékművekről és hősi emlékhelyekről;
 • eleget tesz a háborúban elesett, illetve eltűnt katonákkal kapcsolatos állampolgári megkeresésekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségnek
 • koordinálja a Centenáriumi megemlékezéssel kapcsolatos rendezvények megvalósulását
 • végzi a Hadigondozottak Közalapítvány részére nyújtott költségvetési támogatással összefüggő gazdálkodási feladatokat.

HM szerv szervezeti elemei:

 • Társadalmi Kapcsolatok Osztály
 • Katonai Hagyományőrző és Háborús Kegyeleti Osztály
 • HM szerv vezetői állomány
 • Papp Ferenc ezredes, Társadalmi Kapcsolatok Osztály, osztályvezető (főov. h.)
 • Maruzs Roland alezredes, Katonai Hagyományőrző és Háborús Kegyeleti Osztály, osztályvezető

Tájékoztatásért felelős személy:
Papp Ferenc ezredes, Társadalmi Kapcsolatok Osztály, osztályvezető (főov.h.)
Telefon: 474-1587
HM telefon: 222-35
Fax: 474-1587
HM Fax: 214-15
e-mail [[[dzcEXY2ZzaG0udGtoa2ZAaG0uZ292Lmh1]]]

HM szerv
Postacím: Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: 474-1587
Fax: 474-1587
e-mail: [[[mfQgoUEdUlOwMq7OMzOQmzaG0udGtoa2ZAaG0uZ292Lmh1]]]

(HM)