Az az eskü, amelyet elmondtak, az a hitvallás a hazáról, a nemzetről, a magyar emberek békéjéről, biztonságáról, annak védelméről szól – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter július 18-án Budapesten, az altisztavatáson.

Mintegy négyszáz, az MH Altiszti Akadémián végzett katona tett ünnepélyes esküt szombaton délelőtt a Hősök terén. A fogadalmat tevő altiszteket Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka köszöntötte.

Kép letöltéseFotó:HM

A tárcavezető köszöntőjében úgy fogalmazott: az altiszti eskü magasztossága egy életre szól, mellyel a katonák elkötelezik magukat hazájuk, nemzetük mellett, ha kell, az életük árán is. „Az az eskü, amelyet elmondtak, az a hitvallás a hazáról, a nemzetről, a magyar emberek békéjéről, biztonságáról, annak védelméről szól, amelynek önök az élére álltak” – mondta Benkő Tibor.

Kép letöltéseFotó: Botár Gergely/kormany.hu

A miniszter rámutatott, hogy a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program révén az új típusú, „Acélkocka-rendszerben” képzett altisztek már egy olyan időszakban váltak katonává, amikor a Magyar Honvédség megújul. „A 21. század kihívásait kezelni képes technikai eszközökkel látjuk el önöket.

A technikai eszközök önmagukban azonban keveset érnek, ha nincs mellettük jól kiképzett, felkészült, a hazája iránt elkötelezett, lojális katonaállomány” – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter, aki az altisztek felelősségére is rámutatott. Mint mondta, az altiszti hitvallás a hazáról és hazaszeretetről olyan szellemiséget ad, amely a katonák jövőjét is alapjaiban határozza meg.

Kép letöltéseFotó: HM

Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka az eskü színhelyéről elmondta: a Hősök tere méltó helyszínül szolgál az altiszti állomány hazájukért és honfitársaikért vállalt elkötelezettségének kifejezésére.

A parancsnok rámutatott, hogy az önálló magyar altisztképzés közel 100 éves értékrendből építkezik, ahol a kiképzők, az oktatók mindent megtettek azért, hogy az adott korszak körülményeinek megfelelően minél jobban felkészített katonák kerüljenek a honvédség csapataiba. „Ezen évszázados hagyomány szellemében tűzték zászlajukra a jelmondatot, amely szerint az erős akarat minden akadályt legyőz, erős akarat csak erős hitből fakadhat” – mondta, hozzátéve, hogy a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program eredményessége talán az altiszti állományt érinti leginkább, ők azok, akikre a legnagyobb felelősség hárul, hiszen a jövő altisztjeinek képesnek kell lenniük az újonnan beszerzett, világszínvonalú haditechnikai eszközök kezelésére, javítására és harci alkalmazására.

Az „Acélkocka-rendszerrel” kapcsolatban ő is az altisztek felelősségét hangsúlyozta, mint mondta, a most esküt tettek lesznek az elsők, akik a gyakorlatban is bizonyíthatják, hogy a megújult altisztképzés beváltotta a hozzá fűzött reményeket. „Az altiszti hitvallás olyan szolgálatot jelent, amely kiemelkedően fontos Magyarország, a magyar emberek biztonságának fenntartása érdekében. Olyan érték ez, amely minden tekintetben megtestesíti a honvédelem ügyét, mindannyiunk közös érdekét” – fejezte be beszédét a Magyar Honvédség parancsnoka.

Kép letöltéseFotó: Botár Gergely/kormany.hu

A 383 altiszt eskütételének és hitvallásának tiszteletére a Hősök tere felett a Magyar Honvédség helikopterei is áthúztak.

(honvedelem.hu)