A Magyar Honvédség minden, a jelen helyzetben alkalmazható képességét mozgósítják a járvány megfékezése érdekében - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén március 27-én, Budapesten.

A Magyar Honvédség parancsnoka a Magyar Honvédség veszélyhelyzetben végzett tevékenységéről adott tájékoztatást a Honvédelmi és rendészeti bizottság pénteki ülésén.

Benkő Tibor elmondta: az adminisztrációs tervezés és a járványügyi helyzet kezelése a tárcánál a közigazgatási államtitkár feladata, ő vesz részt napi szinten az Operatív Törzs munkájában is, tájékoztatást nyújt az irányítás eredményességéhez, míg a Magyar Honvédség parancsnoka a katonai szervezetek vezetését, illetve a járványügyi feladatok katonai vonatkozású szervezését végzi.

Kép letöltéseFotó: Honvédelmi Minisztérium

A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint az ő irányításával működő Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport beazonosította azokat a vállalatokat és társaságokat, amelyek tevékenysége nélkülözhetetlen az ország biztonságos működéséhez, valamint az állampolgárok folyamatos ellátásának biztosításához. Céljuk, hogy a magyar emberek a lehető legnagyobb és legszélesebb körű segítséget megkapják. Mint mondta, a honvédelmi irányító törzsek nem szakmai irányítást gyakorolnak, fő feladatuk, hogy komplex segítségnyújtást tudjanak nyújtani a honvédség eszközeivel az érintett cégek folyamatos és biztonságos működtetéséhez, illetve biztosítsák a vállalatok belső rendjének maximális megtartását. Első körben 139 vállalatot jelöltek ki, ebből 65 állami, 74 pedig nem állami tulajdonban áll. A kiválasztott cégek mind a stratégiai fontosságú ágazatokban, az egészségügy, élelmiszer, ipar, közlekedés, vízügy, oxigénellátás és kommunikáció területén működnek. Jelenleg 76 honvédelmi irányító törzs látja el feladatát 84 vállalatnál, ám mind a kiválasztott vállalatok, mind az irányító törzsek száma emelkedni fog a közeljövőben. Ebben nagy szerepe van annak is, hogy folyamatosan érkeznek az önkéntesen jelentkező – sokszor magántulajdonban lévő – társaságok kérelmei a tárcához, amelyeket szintén minden esetben megvizsgálnak.

Benkő Tibor rámutatott: a Magyar Honvédség minden – ebben a helyzetben alkalmazható – képességét mozgósítják a járvány megfékezése érdekében. Az elmúlt napokban tábori ágyakkal és fektetőanyagokkal, a kórházak előtti előszűrő pontokhoz biztosított katonai sátrakkal (többek között a Szent László Kórháznál huszonnégy óra alatt telepített ROLE-1 egészségügyi sátorrendszerrel) valamint a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében feladatokat végző személyek étkeztetésével, szállítmányok mozgatásával, védőfelszerelések továbbításával segítették a megelőzési munkát.

A tárcavezető képviselői kérdésre elmondta: a kijárási korlátozás bevezetésekor a Magyar Honvédség feladatai is növekedni fognak, ám miután a biztosítás ilyen esetekben alapvetően rendőri feladat, a honvédelmi tárca a Belügyminisztérium igényeinek megfelelően fog felkészülni a feladatra, és támogatja a rendőrség munkáját.

Harangozó Tamás, a bizottság szocialista tagjának kérdésére a honvédelmi tárca vezetője leszögezte, hogy azon katonák létszáma, akik a járványügyi helyzettel összefüggésben és a határvédelmi feladatok kapcsán szolgálatot látnak el, nem éri el a 3000 főt. További kérdéseiben Harangozó Tamás az érintett cégek listájának nyilvánosságra hozatalát firtatta, amelyre válaszul Benkő Tibor tájékoztatta arról, hogy az ország működőképességének érdekében több száz cég került beazonosításra, de azok pontos listáját csak zárt ülés keretében adhatja meg, amelyet a képviselők nem kezdeményeztek. Azon cégek listáját, amelyekhez a tárca irányító törzseket küld, nyilvánosságra hozzák.

Kép letöltéseFotó: Honvédelmi Minisztérium

Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka az aktuális feladatok kapcsán rámutatott: a Magyar Honvédség jelenleg mintegy 1200 fővel vesz részt a járványhelyzet miatt kialakult feladatokban. Mintegy nyolcszáz katona teljesít szolgálatot a déli határszakaszon, az MH Katonai Rendészeti Központ húsz fővel támogatja a rendőrök munkáját a Románia felé megnyitott humanitárius korridor biztosításában, az ország tizenöt helyőrségében mintegy 50 fő végez járőrtevékenységet. Mintegy 130 katona a szlovák, szlovén és osztrák határszakaszon lezárt határátkelőhelyeket biztosítja. A Magyar Honvédség a Belügyminisztérium kérésére logisztikai bázisok őrzésvédelmét is ellátja az elkövetkezendő időszakban. Mindemellett mintegy kilencszáz katonával vesznek részt nemzetközi műveletekben, hét NATO, öt EU, három ENSZ vezette, valamint egy koalíciós műveletben – ismertette a parancsnok.

A vezérezredes tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség megelőző rendszabályokat vezetett be laktanyáiban. Két igazolt koronavírusos megbetegedésről számolt be, az egyik katona az MH Egészségügyi Központban szolgál, míg a másik, egy németországi tanfolyamról hazatérve észlelte a tüneteket. Mindkét katona egészségi állapota kielégítő. Korom Ferenc hozzátette: külföldi szabadságról hazatérve jelenleg 61-en, míg a külszolgálatukat befejezők közül 300-an tartózkodnak önkéntes otthoni karanténban, mintegy 150 személy esetében a csapatorvos rendelte el a karantént. A Magyar Honvédség parancsnoka hangsúlyozta: minden szolgálatban lévő katonát elláttak a szükséges védőfelszereléssel.

A miniszterelnök által ma reggel bejelentett kijárási korlátozás kapcsán Kósa Lajos, a bizottság elnöke tette fel a kérdést a katonákra háruló feladatok kapcsán. Benkő Tibor elmondta, hogy az Operatív Törzs naponta, az akciócsoportok 48 óránként hoznak döntést az aktuális feladatokról. Ennek tükrében az akciócsoportok vezetői a feladatok részleteiről ma este egyeztetnek.

Vadai Ágnes több körben is visszatért az állampolgárok tájékoztatására a járványügyi helyzet kapcsán tett intézkedésekről.

A bizottság tagjai megköszönték és elismerték a magyar katonák áldozatos munkáját.

Kép letöltéseFotó: Honvédelmi Minisztérium

Benkő Tibor az ülésen hangsúlyozta, és felhívta a DK-s alelnök figyelmét arra, hogy a bizottság tagjainak és az országgyűlési képviselőknek is felelősségük van az állampolgárok hiteles tájékoztatásában. A magyar katonáktól nem kell félni, hiszen mindig is azért voltak és most is azért vannak jelen a városok utcáin és a vállalatoknál, hogy segítséget nyújtsanak. Ennek eljuttatása az állampolgárokhoz – összhangban a Kormány és a honvédelmi tárca kommunikációjával – nem csak feladata, hanem kötelezettsége is valamennyiünknek.

A hozzá intézett, az egyenruhás kórházparancsnokokra vonatkozó kérdésre válaszul a tárcavezető elmondta: hazánk miniszterelnöke egy megvalósítás előtt álló szándékot jelentett be, amelynek részletes kidolgozását az érintett tárcák már megkezdték.

Varga-Damm Andreát – hasonlóan képviselőtársaihoz – a létfontosságú vállalatok neve érdekelte, és azt kérte, hogy azt hozzuk nyilvánosságra. A jobbikos alelnök kérdésére válaszolva a miniszter hangsúlyozta, hogy a létfontosságú vállalatok egy része a kormányhatározat megjelenését követően önként jelentkezett az akciócsoportnál. A kiválasztás során nem azt nézték, hogy ki a cég tulajdonosa, hanem annak profilja volt meghatározó. Az érintett cégek közül továbbra is azok nevét hozza nyilvánosságra az akciócsoport, amelyeknél a Honvédelmi Irányitó Törzsek megjelennek.

Varga-Damm Andrea a vállatoknál feladatot ellátók kapcsán nem tudta elfogadni azt, hogy milyen jogszabály alapján küldte oda őket az akciócsoport. Kifogásolta a kijárási korlátozás kapcsán bevezetett intézkedések egy részét, valamint a bizottsági ülésen felmerülő kérdéseket jogi oldalról közelítette meg, figyelmen kívül hagyva azokat az emberi szükségleteket, amelyek a veszélyhelyzetben felmerülnek.

(MTI/honvedelem.hu)