Bosznia-Hercegovinában többek között azért is van béke, mert önök itt vannak – mondta Benkő Tibor december 9-én, hétfőn Szarajevóban, a Butmir táborban felsorakozott magyar kontingens tagjainak. A látogatás során a miniszter megbeszélést folytatott az EUFOR ALTHEA művelet és a NATO Szarajevói Parancsnokság (NHQ SA) parancsnokaival.

A boszniai békefenntartó műveletben szolgálatot teljesítő magyar katonáknál tett év végi látogatást Benkő Tibor. A látogatás fő célja az volt, hogy a karácsonyi ünnepek közeledtével a honvédelmi miniszter és a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese köszönetét fejezze ki a magyar katonáknak azért az önfeláldozó munkáért, amelyet Bosznia-Hercegovina és a térség biztonságának megőrzéséért tesznek.

Kép letöltéseFotó: HM

Pósa Krisztián nagykövet, Hajas László alezredes véderőattasé, Szabó László dandártábornok EUFOR Törzsfőnök, Rangidős Nemzeti Képviselő, Bárdos Antal ezredes NHQ SA Törzsfőnök, Rangidős Nemzeti Képviselő, valamint Tamás Gábor alezredes, az EUFOR Kontingens Parancsnoka széles körű tájékoztatást adott a delegáció számára a nyugat-balkáni országok politikai és migrációs helyzetéről.

Kép letöltéseFotó: HM

A honvédelmi tárca vezetője ezt követően megbeszélést folytatott az EUFOR ALTHEA művelet parancsnokával – Reinhard Trischak vezérőrnaggyal-, amelynek keretében áttekintették a nyugat-balkáni térség és az ország biztonsági helyzetét. Benkő Tibor elmondta, hogy Magyarország alapvető érdeke a Nyugat-Balkán stabilitása. A térséget érintő problémák megoldásának legfőbb eszköze a régió országainak sikeres euroatlanti integrációja, így Magyarország továbbra is kész támogatni Bosznia-Hercegovina integrációs törekvéseinek előmozdítását. Egyetértettek abban, hogy a stabilitás és a biztonság szavatolása érdekében továbbra is sok a tennivaló a régióban. A vezérőrnagy hozzátette, hogy mindenki számára figyelmeztető a térségben kialakult migrációs helyzet, valamint elismerően nyilatkozott a magyar békefenntartók munkájáról.

A miniszter tárgyalt a NATO Bosznia-Hercegovinát érintő feladatairól Marti J. Bissell dandártábornokkal is, akivel azonos véleményen voltak a tekintetben, hogy a Nyugat-Balkán békéje törékeny, és a térségben nélkülözhetetlen a nemzeti képességek erősítése. A dandártábornok kiemelte, hogy a magyar katonák nemzetközi szinten is elismertek és magas színvonalon teljesítik feladataikat.

Európa és Magyarország biztonságának a Nyugat-Balkán a kulcsa, ezért is támogatja a kormány a térség államainak uniós és NATO-csatlakozási törekvéseit. Szólt arról is, hogy Magyarország az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet keretében is igyekszik segíteni a régió országait, például készen áll egy bosznia-hercegovinai fegyver- és lőszermentesítési program támogatására. A honvédelmi tárca vezetője elmondta, hogy Magyarország egyetért azzal, hogy a NATO-nak az új típusú kihívásokhoz – mint a terrorizmus – alkalmazkodnia kell, és új eszközökre van szüksége annak érdekében, hogy e kihívásokra megtalálja a megfelelő válaszokat. Kiemelte, hogy ennek jegyében Magyarország további felajánlásokat tesz, biztosítva ezzel, hogy a NATO a jövőben tovább erősödjön a terrorizmus elleni fellépésben.

A tárgyalás befejeztével Benkő Tibor a Szövetségért érdemérmet adományozta Bissel tábornoknak – parancsnoki szolgálatának lejártával-, munkája elismeréseként.

Kép letöltéseFotó: HM

A tárgyalásokat követő állománygyűlésen a honvédelmi miniszter arról beszélt a műveleti területen szolgáló állomány előtt, hogy Bosznia-Hercegovina stabilitásának fenntartásához szükséges a magyar katonák jelenléte. Beszédében kiemelte, hogy jelenlétük példaértékűen járul hozzá az EUFOR művelet sikeréhez. Ezt a jövőben is fenn kell tartani, ezért nap mint nap azon dolgozik a tárca, hogy ehhez minden feltételt biztosítson – tette hozzá.

Szólt arról is, hogy a kormány célkitűzése egy modern, ütőképes, a hazája iránt elkötelezett katonákból álló honvédség létrehozása, amely a térség bármely nemzetének fegyveres erejével felveszi a versenyt. A miniszter rámutatott, hogy az ütőképesség növeléséhez megfelelő eszközparkra és felszerelésre van szükség országunk határain belül és kívül egyaránt. Beszámolt a kormány hadsereget erősítő lépéseiről, a tervezett illetményfejlesztésről, a lakhatási támogatás átalakításáról, majd részletes tájékoztatást adott a haderőfejlesztés eddigi eredményeiről. A program megvalósításához kiváló kormányzati együttműködésre és közös gondolkodásra van szükség – hangsúlyozta a miniszter, aki szerint a technikai fejlesztések a jól felkészült, kiképzett és elkötelezett katonák nélkül önmagukban nem elegendők egy ütőképes honvédség létrehozásához. Mint mondta, ezért a nemzetközi békeműveletekben szerzett tapasztalat és tudás elengedhetetlen a haza védelmének szempontjából, hiszen a műveleti részvétel fejleszti a Magyar Honvédség műveleti képességét is. Benkő Tibor úgy fogalmazott: hálásak vagyunk azért az önfeláldozó szolgálatért, amelyet a balkáni régió stabilitását elősegítve, ugyanakkor hazánk biztonsága érdekében teljesítenek.

Kép letöltéseFotó: HM

Az állománygyűlést követően a honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor altábornagy, az MH parancsnokának helyettese ajándékokat adtak át a műveletben szolgálatot teljesítő katonáknak.

(honvedelem.hu)