Az elismeréseket Áder János köztársasági elnök nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök társaságában 2015. március 15-én az Országház kupolatermében.

Magyarország köztársasági elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából

a Magyar Érdemrend nagykeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozott:

CSÁNYI SÁNDOR, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója részére a pénzügyi életben betöltött meghatározó szerepe és a magyar gazdaság fellendítését elősegítő sokoldalú vezetői és támogatói tevékenysége elismeréseként;

a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozott:

GRANASZTÓI GYÖRGY történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszékének professor emeritusa részére a magyar történelem- és társadalomtudomány területén elért, nemzetközileg is elismert eredményei, valamint diplomáciai, továbbá szerteágazó tudományos és kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként;

IVÁN LÁSZLÓ, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, a Batthyány-Strattmann László Idősek Akadémiájának alapítója és vezetője részére az idősek életminőségének javítása érdekében végzett sokoldalú szakmai munkája és társadalmi szerepvállalása, az öregedés neuropszichiátriai összefüggéseit és társadalmi vonatkozásait vizsgáló tudományos, valamint jelentős pedagógiai tevékenysége elismeréseként;

KÁSLER MIKLÓS onkológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, tanszékvezető egyetemi tanár részére több évtizedes, kimagasló gyógyító, tudományos és egyetemi oktatói munkássága, valamint a hazai onkológiai ellátás fejlesztése érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként;

NASZVADI GYÖRGY jogász-közgazdász, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára részére az államháztartás és a pénzügy-igazgatás területén végzett több évtizedes elkötelezett és magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként;

PACZOLAY PÉTER, az Alkotmánybíróság volt elnöke részére az Alkotmánybíróság elnökeként az alkotmányosság védelme érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

PALKOVITS MIKLÓS Széchenyi-díjas orvos, anatómus, endokrinológus, agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének professor emeritusa részére a kémiai neuroanatómia megalapozását jelentő kutatási eredményei, a róla elnevezett agyi mikrodisszekciós technika bevezetése, valamint kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként;

TOMPA ANNA MÁRIA, az orvostudomány doktora, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Népegészségtani Intézetének igazgatóhelyettese, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet tudományos igazgatója részére a kémiai karcinogenezis, a rákprevenció, a biomonitorizálás és a kemoprevenció területén elért kiemelkedő tudományos eredményei, valamint oktatói, ismeretterjesztő és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

ZÁVODSZKY PÉTER Széchenyi-díjas biofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Enzimológiai Intézetének kutatóprofesszora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa részére az enzimműködés molekulaszerkezeti alapon történő megértésének területén a fizika elveinek és módszereinek alkalmazásával új irányt mutató eredményei, valamint jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként; 

a Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozott:

ARADI MÁRIA, a Magyar Nemzeti Balett balettmestere, a Magyar Táncművészeti Főiskola címzetes tanára részére több évtizedes pályafutása során klasszikus-romantikus balettekben és modern darabokban egyaránt kimagasló technikai tudással és páratlan drámaisággal megformált alakításai, valamint jelentős táncpedagógiai tevékenysége elismeréseként;

BENKÓ SÁNDOR Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a Benkó Dixieland Band együttes vezetője, a Magyar Mérnökakadémia tiszteletbeli tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem nyugalmazott adjunktusa részére emblematikus dzsessz-zenekarával elért hazai és nemzetközi sikerei, jelentős előadó-művészi pályafutása, valamint a műszaki tudományok területén elért eredményei és pedagógiai tevékenysége elismeréseként;

BENKŐ ÁGOTA, a Népesedési Kerekasztal koordinátora részére a népességfogyás megállítása, a kívánt gyermekek megszületése, valamint a nagycsaládosok megsegítése érdekében számos társadalmi szervezetben végzett, több évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként;

BÉRCESI FERENC, a Baranya Megyei Kormányhivatal nyugalmazott főigazgatója, címzetes egyetemi docens részére a közigazgatásban végzett több évtizedes kimagasló színvonalú tudományos és oktatói munkája, valamint a közigazgatási jog tudományos igényű művelése és a jövő közigazgatási jogászképzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

BLASKÓ GÁBOR Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Servier Kutatóintézet Zrt. ügyvezető igazgatója részére a magyar kémiai alap- és gyógyszerkutatás hírnevének fenntartásához való hozzájárulása, nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményei, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;    

CSORBA LÁSZLÓ történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense részére több évtizedes tudományos kutatói pályája, valamint az olasz-magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kultúrdiplomáciai tevékenysége elismeréseként;

DÁVID FERENC művészettörténész részére a magyarországi műemlékvédelem meghatározó személyiségeként végzett öt évtizedes munkája, valamint a régi épületek felújítását szolgáló kutatásokban folytatott iskolateremtő tevékenysége elismeréseként;

FARAGÓ SÁNDOR okleveles erdőmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora részére a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén elért kiemelkedő, nemzetközileg is elismert egyetemi oktatói munkája, kutatási eredményei és publikációs tevékenysége elismeréseként;

GÖRÖCS JÁNOS labdarúgó részére a magyar labdarúgás történetében meghatározó, páratlanul sikeres sportolói és edzői pályafutása elismeréseként;

INZELT PÉTER SÁNDOR Széchenyi-díjas mérnök, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa részére a kutatóintézet igazgatójaként két évtizeden át lelkiismeretesen végzett vezetői és kutatásszervezői munkája, valamint jelentős hazai és nemzetközi kutatási projektek összehangolását szolgáló tevékenysége elismeréseként;

LEHEL LÁSZLÓ, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója részére az általa alapított, mára országossá vált segélyszervezet vezetőjeként a bajbajutottak megsegítése érdekében végzett fáradhatatlan és példaértékű munkája elismeréseként;

MONOS EMIL, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetének professor emeritusa részére a hazai orvos-, gyógyszerész- és egészségügyimérnök-képzésben végzett kimagasló oktató és iskolateremtő tevékenysége, valamint az érrendszer működésének és az érbetegségek kialakulásának kutatásában elért nemzetközi szintű tudományos eredményei elismeréseként;

PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke részére Magyarország új választási rendszerének kiépítése, valamint a 2014-es választások törvényes lebonyolításának megszervezése érdekében végzett munkája elismeréseként;

PETHŐ BERTALAN pszichiáter, az orvostudomány doktora, filozófus, a Kodolányi János Főiskola Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet Pszichológia Tanszéke Posztmodernológiai Kutatóközpontjának alapító igazgatója részére a hazai pszichiátriában betöltött meghatározó szerepe, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint iskolateremtő pedagógiai tevékenysége elismeréseként;

PUKÁNSZKY BÉLA vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének vezetője, a Műanyag- és Gumiipari Laboratórium csoportvezetője részére több évtizedes kiváló oktatói, oktatásszervezői és tudományos iskolateremtő tevékenysége, valamint a heterogén polimer rendszerek kutatása területén elért nemzetközi szintű tudományos eredményei elismeréseként;

SÓTONYI PÉTER TAMÁS állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár részére több évtizedes kiemelkedő oktatói, kutatói és szakmai közéleti pályája, valamint a lovaskultúra népszerűsítése, illetve a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának sikeres európai akkreditációja érdekében végzett munkája elismeréseként;

SZÁSZ KÁROLY, a Semmelweis Egyetem kancellárja részére a korszerű és európai színvonalú hazai pénzügyi felügyelet megteremtésében játszott meghatározó szerepe, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének folyamatos modernizálásával elért kimagasló eredményei és példaadó vezetői munkája elismeréseként;

UDVAROS BÉLA rendező, az Evangélium Színház alapító igazgatója részére jelentős színházi rendezői pályafutása, valamint az Evangéliumi Színház megalapítása és működtetése érdekében végzett sokrétű munkája elismeréseként;

VÍGH LÁSZLÓ Széchenyi-díjas kutatóvegyész, biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának kutatóprofesszora, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Straub Örökség Alapítvány elnöke részére a stressz és adaptáció sejt- és molekuláris szintű folyamatainak megismerését célzó kutatási eredményei, valamint a kutatói pálya népszerűsítése érdekében végzett jelentős tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozott:

REINHOLD BOCKLET, a Bajor Tartományi Parlament első alelnöke részére Magyarország európai integrációjának elősegítése, valamint a német-magyar, illetve bajor-magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

a Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozott:

JANKOVICH-DE JESZENICE JÓZSEF BÉLA, Magyarország hollandiai tiszteletbeli konzulja részére a holland-magyar kapcsolatok fejlesztését, valamint hazánk jó hírének megőrzését szolgáló diplomáciai és kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként;

KIBÉDI VARGA ÁRON irodalomtörténész, költő, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja részére az emigrációba kényszerült magyar alkotók között betöltött meghatározó szerepe, jelentős szépirodalmi, valamint irodalomtörténészi pályája elismeréseként;

MARIANO HUGO WINDISCH-GRAETZ, a Szuverén Máltai Lovagrend szlovéniai nagykövete részére kiemelkedő diplomáciai, valamint a keresztény hit és értékek megőrzését, illetve a magyar érdekek vatikáni és szlovéniai képviseletét szolgáló, támogató tevékenysége elismeréseként.

(MTI)