A jogszabályok a kihirdetéskori állapotukban.

A tárcát közvetlenül érintő legfontosabb jogszabályok.

Az aktuális állapot megtekintéséhez kérjük használja a magyarorszag.hu jogszabálykeresőjét.


A földművelésügyi miniszter 34/2017. (VI. 9.) FM rendelete a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet és a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.)FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 33/2017. (VI. 9.) FM rendelete a jövedéki adóval és az állattenyésztési támogatásokkal összefüggő egyes miniszteri rendeletek
módosításáról

A földművelésügyi miniszter 32/2017. (VI. 9.) FM rendelete
az egyes természetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 31/2017. (VI. 9.) FM rendelete
a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések támogatásáról

A földművelésügyi miniszter 30/2017. (VI. 7.) FM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról

A földművelésügyi miniszter 29/2017. (VI. 7.) FM rendelete
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

A földművelésügyi miniszter 28/2017. (V. 30.) FM rendelete az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről

A földművelésügyi miniszter 27/2017. (V. 30.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX. 15.) FM rendelet módosításáról

 

A földművelésügyi miniszter 26/2017. (V. 25.) FM rendelete a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 25/2017. (V. 25.) FM rendelete a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 24/2017. (V. 17.) FM rendelete a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 23/2017. (V. 5.) FM rendelete az egyes barlangok védettségének feloldásáról

A földművelésügyi miniszter 22/2017. (IV. 26.) FM rendelete az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 21/2017. (IV. 26.) FM rendelete
az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

A földművelésügyi miniszter 20/2017. (IV. 26.) FM rendelete
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről

A földművelésügyi miniszter 19/2017. (IV. 24.) FM rendelete egyes levegőtisztaság-védelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A földművelésügyi miniszter 18/2017. (IV. 11.) FM rendelete a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet, valamint az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 17/2017. (IV. 10.) FM rendelete az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletekmódosításáról

A földművelésügyi miniszter 16/2017. (III. 29.) FM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 15/2017. (III. 27.) FM rendelete a Jászszentlászlói Kalmár-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 16/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 14/2017. (III. 23.) FM rendelete a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

A földművelésügyi miniszter 13/2017. (III. 17.) FM rendelete az egyes közvetlen támogatásokat és az ahhoz kapcsolódó egyéb támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 12/2017. (III. 17.) FM rendelete a baromfi termékpálya egyes területeit érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról

A földművelésügyi miniszter 11/2017. (III. 14.) FM rendelete a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2016. (VIII. 16.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 10/2017. (III. 10.) FM rendelete a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 9/2017. (III. 6.) FM rendelete a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról

A földművelésügyi miniszter 8/2017. (III. 2.) FM rendelete a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

A földművelésügyi miniszter  7/2017. (II. 28.) FM rendelete a Bajai földikutya-rezervátum természetvédelmi terület létesítéséről

A földművelésügyi miniszter 6/2017. (II. 13.) FM rendelete az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 5/2017. (II. 7.) FM rendelete a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről szóló  59/2016. (IX. 14.) FM rendelet

A földművelésügyi miniszter 4/2017. (I. 23.) FM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016–2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól

A földművelésügyi miniszter 3/2017. (I. 23.) FM rendelete a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről

A földművelésügyi miniszter 2/2017. (I. 11.) FM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 1/2017. (I. 3.) FM rendelete az új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők forgalomba hozataláról

A földművelésügyi miniszter 89/2016. (XII. 29.) FM rendelete a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő egyes környezet- és természetvédelmi, erdészeti, halgazdálkodási és vadászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 88/2016. (XII. 29.) FM rendelete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetésével összefüggő egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 87/2016. (XII. 21.) FM rendelete az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet hatályon kívül helyezéséről

A földművelésügyi miniszter 86/2016. (XII. 20.) FM rendelete a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 85/2016. (XII. 19.) FM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 84/2016. (XII. 16.) FM rendelete
egyes levegőminőségi tárgyú rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 83/2016. (XII. 16.) FM rendelete
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 82/2016. (XII. 15.) FM rendelete az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 81/2016. (XII. 14.) FM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 79/2016. (XII. 12.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 78/2016. (XII. 12.) FM rendelete az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 77/2016. (XII. 9.) FM rendelete a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 76/2016. (XII. 8.) FM rendelete az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 75/2016. (XI. 30.) FM rendelete a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet és az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 74/2016. (XI. 29.) FM rendelete a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

A földművelésügyi miniszter 73/2016. (XI. 17.) FM rendelete a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 72/2016. (XI. 3.) FM rendelete az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 71/2016. (X. 28.) FM rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 70/2016. (X. 14.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 25/2015. (V. 27.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 69/2016. (X. 14.) FM rendelete
a 2016. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az erdőgazdálkodás tartamosságát és fejlesztését szolgáló körzeti erdőtervezési keretértékekről

A földművelésügyi miniszter 68/2016. (X. 13.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról

A földművelésügyi miniszter 67/2016. (X. 13.) FM rendelete a 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

A földművelésügyi miniszter 66/2016. (X. 12.) FM rendelete az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról

A földművelésügyi miniszter 65/2016. (IX. 21.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 64/2016. (IX. 19.) FM rendelete egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 63/2016. (IX. 16.) FM rendelete a beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatás igénybevételének feltételeiről

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete
a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete
a GMO-mentességre utaló jelölésről

A földművelésügyi miniszter 60/2016. (IX. 14.) FM rendelete
az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 59/2016. (IX. 14.) FM rendelete a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről

A földművelésügyi miniszter 58/2016. (VIII. 25.) FM rendelete az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről

A földművelésügyi miniszter 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelete a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelete
a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

A földművelésügyi miniszter 55/2016. (VIII. 16.) FM rendelete a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről

A földművelésügyi miniszter 54/2016. (VII. 28.) FM rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól

A földművelésügyi miniszter 53/2016. (VII. 21.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

A földművelésügyi miniszter 52/2016. (VII. 21.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői szerveződéseket szabályozó, egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 51/2016. (VII. 21.) FM rendelete az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 50/2016. (VII. 20.) FM rendelete a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 49/2016. (VII. 20.) FM rendelete a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről szóló 30/2014. (XII. 5.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 48/2016. (VII. 18.) FM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 47/2016. (VII. 15.) FM rendelete a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 46/2016. (VII. 13.) FM rendelete a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 45/2016. (VI. 30.) FM rendelete a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 44/2016. (VI. 29.) FM rendelete a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 43/2016. (VI. 28.) FM rendelete a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

A földművelésügyi miniszter 42/2016. (VI. 28.) FM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 41/2016. (VI. 22.) FM rendelete a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 40/2016. (VI. 15.) FM rendelete a Kerecsendi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 151/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 39/2016. (VI. 10.) FM rendelete a földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról

A földművelésügyi miniszter 38/2016. (VI. 6.) FM rendelete az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

A földművelésügyi miniszter 37/2016. (V. 18.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 36/2016. (V. 13.) FM rendelete a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 35/2016. (V. 12.) FM rendelete a Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 110/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 34/2016. (V. 4.) FM rendelete az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről

A földművelésügyi miniszter 33/2016. (V. 2.) FM rendelete a Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 60/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 32/2016. (V. 2.) FM rendelete az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 31/2016. (V. 2.) FM rendelete a természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 30/2016. (IV. 29.) FM rendelete a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről

A földművelésügyi miniszter 29/2016. (IV. 11.) FM rendelete az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 28/2016. (IV. 11.) FM rendelete a Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 155/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 27/2016. (IV. 11.) FM rendelete az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 26/2016. (IV. 11.) FM rendelete
a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól

A földművelésügyi miniszter 25/2016. (IV. 11.) FM rendelete az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 24/2016. (IV. 8.) FM rendelete egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

A földművelésügyi miniszter 22/2016. (IV. 5.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

A földművelésügyi miniszter 21/2016. (III. 31.) FM rendelete a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet, valamint a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 20/2016. (III. 30.) FM rendelete a Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 152/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 19/2016. (III. 30.) FM rendelete az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 18/2016. (III. 22.) FM rendelete a Tapolcai-tavasbarlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 119/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 17/2016. (III. 11.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló
25/2015. (V. 27.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 16/2016. (III. 11.) FM rendelete
a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 15/2016. (III. 2.) FM rendelete az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet, valamint a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló
83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 14/2016. (III. 2.) FM rendelete a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 13/2016. (III. 2.) FM rendelete a vadgazdálkodási tájegységekről

A földművelésügyi miniszter 12/2016. (II. 29.) FM rendelete a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 11/2016. (II. 17.) FM rendelete a Hajdúbagosi földikutya-rezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 53/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 10/2016. (II. 17.) FM rendelete a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 9/2016. (II. 15.) FM rendelete a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

A földművelésügyi miniszter 8/2016. (II. 11.) FM rendelete egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

A földművelésügyi miniszter 7/2016. (II. 9.) FM rendelete az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 6/2016. (II. 9.) FM rendelete az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

A földművelésügyi miniszter 5/2016. (II. 1.) FM rendelete a Bihari-legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 39/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 4/2016. (I. 20.) FM rendelete
az egyes mezőgazdasági támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 3/2016. (I. 7.) FM rendelete a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról

A földművelésügyi miniszter 2/2016. (I. 7.) FM rendelete a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 1/2016. (I. 7.) FM rendelete a hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének ellenőrzési szabályairól

A földművelésügyi miniszter 97/2015. (XII. 23.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet, valamint az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 96/2015. (XII. 23.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

A földművelésügyi miniszter 95/2015. (XII. 23.) FM rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásával, valamint a sertésfeldolgozás támogatásával kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 94/2015. (XII. 23.) FM rendelete az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 93/2015. (XII. 23.) FM rendelete egyes, a nitrátszennyezéssel szembeni védelemmel és a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 92/2015. (XII. 23.) FM rendelete
a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 91/2015. (XII. 23.) FM rendelete
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 90/2015. (XII. 22.) FM rendelete az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről

A földművelésügyi miniszter 89/2015. (XII. 22.) FM rendelete az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól

A földművelésügyi miniszter 88/2015. (XII. 21.) FM rendelete a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 87/2015. (XII. 21.) FM rendelete a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 86/2015. (XII. 21.) FM rendelete a Jeli arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 109/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 85/2015. (XII. 17.) FM rendelete a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól

A földművelésügyi miniszter 84/2015. (XII. 17.) FM rendelet
e a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 83/2015. (XII. 16.) FM rendelete a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

A földművelésügyi miniszter 82/2015. (XII. 16.) FM rendelete az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 81/2015. (XII. 16.) FM rendelete a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről

A földművelésügyi miniszter 80/2015. (XII. 4.) FM rendelete a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, valamint a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 79/2015. (XII. 3.) FM rendelete a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 78/2015. (XII. 1.) FM rendelete a Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. (IV. 29.) KTM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 77/2015. (XII. 1.) FM rendelete a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 76/2015. (XI. 24.) FM rendelete egyes, nemzeti forrásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 75/2015. (XI. 24.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bürokratikus terhek
egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

A földművelésügyi miniszter 74/2015. (XI. 10.) FM rendelete a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

A földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről

A földművelésügyi miniszter 72/2015. (XI. 3.) FM rendelete a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet, valamint a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 71/2015. (XI. 3.) FM rendelete
a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

A földművelésügyi miniszter 70/2015. (XI. 2.) FM rendelete a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 69/2015. (XI. 2.) FM rendelete az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 68/2015. (XI. 2.) FM rendelete egyes, a földművelésügyi ágazatba tartozó támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 67/2015. (X. 30.) FM rendelete az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 66/2015. (X. 26.) FM rendelete az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet, valamint a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 65/2015. (X. 26.) FM rendelete a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 64/2015. (X. 16.) FM rendelete a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 63/2015. (X. 16.) FM rendelete a természetvédelmi szempontból jelentős mesterséges üregek védetté nyilvánításáról

A földművelésügyi miniszter 62/2015. (X. 12.) FM rendelete a 2015. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

A földművelésügyi miniszter 61/2015. (X. 12.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról

A földművelésügyi miniszter 60/2015. (X. 8.) FM rendelete a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 59/2015. (IX. 29.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet
módosításáról

A földművelésügyi miniszter 58/2015. (IX. 24.) FM rendelete a baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési Program 2015. évi támogatását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 57/2015. (IX. 24.) FM rendelete a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról

A földművelésügyi miniszter 56/2015. (IX. 24.) FM rendelete a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet
módosításáról

A földművelésügyi miniszter 55/2015. (IX. 18.) FM rendelete földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről

A földművelésügyi miniszter 54/2015. (IX. 16.) FM rendelete egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 53/2015. (IX. 14.) FM rendelete a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

A földművelésügyi miniszter 52/2015. (IX. 7.) FM rendelete egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 51/2015. (IX. 7.) FM rendelete a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről

A földművelésügyi miniszter 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és †gyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2015. évi †nanszírozásának szabályairól

A földművelésügyi miniszter 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelete az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat meg†zetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

A földművelésügyi miniszter 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelete az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat meg†zetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

A földművelésügyi miniszter 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelete az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat meg…zetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

A földművelésügyi miniszter 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelete egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 45/2015. (VII. 28.) FM rendelete a 2015. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az erdőgazdálkodás tartamosságát és fejlesztését szolgáló körzeti erdőtervezési keretértékekről

A földművelésügyi miniszter 44/2015. (VII. 28.) FM rendelete a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól

A földművelésügyi miniszter 43/2015. (VII. 27.) FM rendelete a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 42/2015. (VII. 22.) FM rendelete a termelői csoportok elismeréséről

A földművelésügyi miniszter 41/2015. (VII. 20.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 40/2015. (VII. 13.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 39/2015. (VII. 3.) FM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 38/2015. (VII. 2.) FM rendelete az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet módosításáról Az

A földművelésügyi miniszter 37/2015. (VI. 30.) FM rendelete a mesterséges feltételteremtésről

A földművelésügyi miniszter 36/2015. (VI. 30.) FM rendelete egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 35/2015. (VI. 30.) FM rendelete a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről

A földművelésügyi miniszter 34/2015. (VI. 25.) FM rendelete egyes mezőgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 33/2015. (VI. 25.) FM rendelete a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 32/2015. (VI. 19.) FM rendelete a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

A földművelésügyi miniszter 31/2015. (VI. 9.) FM rendelete a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól

A földművelésügyi miniszter 30/2015. (VI. 5.) FM rendelete a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megˆzetésének részletes szabályairól

A földművelésügyi miniszter 29/2015. (VI. 5.) FM rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 28/2015. (V. 28.) FM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 27/2015. (V. 27.) FM rendelete az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 26/2015. (V. 27.) FM rendelete az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 25/2015. (V. 27.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről

A földművelésügyi miniszter 24/2015. (V. 26.) FM rendelete a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

A földművelésügyi miniszter 23/2015. (V. 13.) FM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 22/2015. (V. 13.) FM rendelete az egységes kérelem benyújtási határidejének meghosszabbításával összefüggésben egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 21/2015. (IV. 30.) FM rendelete a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről

A földművelésügyi miniszter 20/2015. (IV. 27.) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás meg‰zetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 19/2015. (IV. 24.) FM rendelete az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

A földművelésügyi miniszter 18/2015. (IV. 10.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 16/2015. (IV. 9.) FM rendelete a mezőgazdasági kistermelői támogatásról

A földművelésügyi miniszter 15/2015. (III. 31.) FM rendelete a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrációjával összefüggő egyes környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 14/2015. (III. 31.) FM rendelete a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A földművelésügyi miniszter 13/2015. (III. 30.) FM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet, valamint a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből ‡nanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

A földművelésügyi miniszter 11/2015. (III. 13.) FM rendelete a „atal mezőgazdasági termelők támogatásáról

A földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

A földművelésügyi miniszter 8/2015. (III. 13.) FM rendelete a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról

A földművelésügyi miniszter 7/2015. (III. 11.) FM rendelete a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

A földművelésügyi miniszter 6/2015. (III. 10.) FM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 5/2015. (II. 19.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból nanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

A földművelésügyi miniszter 4/2015. (II. 19.) FM rendelete a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról

A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 6.) FM rendelete az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 2/2015. (II. 6.) FM rendelete a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő be…zetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

A földművelésügyi miniszter 1/2015. (I. 14.) FM rendelete a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet, valamint az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 44/2014. (XII. 30.) FM rendelete a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 43/2014. (XII. 29.) FM rendelete a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

A földművelésügyi miniszter 42/2014. (XII. 29.) FM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért ˆfizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 41/2014. (XII. 23.) FM rendelete a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 40/2014. (XII. 23.) FM rendelete a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 39/2014. (XII. 18.) FM rendelete az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról

A földművelésügyi miniszter 38/2014. (XII. 17.) FM rendelete az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 37/2014. (XII. 17.) FM rendelete a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

A földművelésügyi miniszter 35/2014. (XII. 16.) FM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 34/2014. (XII. 12.) FM rendelete a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 33/2014. (XII. 10.) FM rendelete a baromƒfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 32/2014. (XII. 9.) FM rendelete egyes élelmiszerlánc-biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 31/2014. (XII. 9.) FM rendelete egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 30/2014. (XII. 5.) FM rendelete a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és ˆzetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről

A földművelésügyi miniszter 29/2014. (XI. 28.) FM rendelete a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

A földművelésügyi miniszter 28/2014. (XI. 25.) FM rendelete a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 27/2014. (XI. 25.) FM rendelete a kárenyhítési hozzájárulás meg…zetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

A földművelésügyi miniszter 26/2014. (XI. 20.) FM rendelete az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

A földművelésügyi miniszter 25/2014. (XI. 20.) FM rendelete az anyajuhtartás csekély összegű támogatásáról

A földművelésügyi miniszter 24/2014. (XI. 6.) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és ki…zetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet és a sertésfeldolgozást végző élelmiszerfeldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 23/2014. (XI. 3.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból †nanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről

A földművelésügyi miniszter 22/2014. (XI. 3.) FM rendelete a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 21/2014. (XI. 3.) FM rendelete a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 20/2014. (X. 31.) FM rendelete a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 19/2014. (X. 29.) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

A földművelésügyi miniszter 18/2014. (X. 29.) FM rendelete egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 17/2014. (X. 27.) FM rendelete a kaptárkövek megóvását szolgáló természeti emlékek létesítéséről, valamint a kaptárkövek megóvását szolgáló természetvédelmi kezelési terv kihirdetéséről

A földművelésügyi miniszter 16/2014. (X. 15.) FM rendelete a 2014. évi egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról

A földművelésügyi miniszter 15/2014. (X. 9.) FM rendelete az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat meg‡zetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 14/2014. (X. 9.) FM rendelete a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 13/2014. (IX. 25.) FM rendelete az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 12/2014. (IX. 24.) FM rendelete az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 11/2014. (IX. 18.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

A földművelésügyi miniszter 10/2014. (IX. 18.) FM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 9/2014. (IX. 12.) FM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 8/2014. (IX. 10.) FM rendelete az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból ‰finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 7/2014. (IX. 5.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 6/2014. (IX. 1.) FM rendelete a Szelidi-tó természetvédelmi terület bővítéséről és határainak módosításáról

A földművelésügyi miniszter 5/2014. (IX. 1.) FM rendelete a Pogácsa-legelő természetvédelmi terület létesítéséről

A földművelésügyi miniszter 4/2014. (IX. 1.) FM rendelete a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról

A földművelésügyi miniszter 3/2014. (VIII. 29.) FM rendelete a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 2/2014. (VIII. 29.) FM rendelete a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

A földművelésügyi miniszter 1/2014. (VII. 23.) FM rendelete a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról

(Földművelésügyi Minisztérium)