Az európai tájak minősége és sokfélesége közös érték. A tájak elengedhetetlen összetevői az emberek környezetének, kifejezik közös kulturális és természeti örökségük sokféleségét, továbbá identitásuk alapját képezik. Az Európa Tanács kezdeményezésére október 20-át 2017-től Európa-szerte A Táj Nemzetközi Napjaként ünnepelhetjük.

A Táj Nemzetközi Napja alkalmából az Agrárminisztérium és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közös rendezvényére került sor Budapesten, az AJBH Nádor utcai épületében. A jövő nemzedékek szószólója, Dr. Bándi Gyula köszöntötte a résztvevőket és megnyitotta „A Varázslatos Magyarország” gyűjtemény tájfotóiból álló kiállítást.

Kép letöltéseFotó: AM

Balczó Bertalan helyettes államtitkár, az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Munkacsoport elnöke az Európai Táj Egyezmény hazai és nemzetközi aktualitásairól szóló beszédében kifejtette, hogy az Európa Tanács 2018. október 3-5. között Olaszországban tartotta 21. tematikus műhelykonferenciáját, amely ezúttal a Táj és oktatás kapcsolódására fókuszált. A műhelytalálkozó egy üzenetet fogalmazott meg az Európai Táj Egyezményhez csatlakozott országok felé  A Táj Nemzetköz Napja alkalmából.

Az Európa Tanács ezzel az üzenetével kéri, hogy akik a táj ügyét fontosnak tartják, csatlakozzanak a jeles nap megünnepléséhez.

A második alkalommal megünnepelt jeles nap 2018-ban azokra az „iskolai és egyetemi kurzusokra” fókuszál, amelyek az adott szakterületen a tájak értékeit, valamint a tájak védelmével, kezelésével és tervezésével összefüggő kérdéseket vizsgálják. Az Országgyűlés 2018. október 2-án fogadta el az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyvet. Ezzel az Országgyűlés felhatalmazást adott a Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésére, valamint a törvény hazai végrehajtásának felelősségi körében az oktatásért felelős miniszter nevesítéséhez is.

A Jegyzőkönyv a tájakat elsőként és átfogóan középpontba állító nemzetközi egyezmény területi hatályát terjeszti ki, megnyitva azt a nem-európai államok számára. Ezzel összefüggésben megváltozik az alapegyezmény neve: „Az Európa Tanács Táj Egyezménye”.

A műhelybeszélgetés fő témái az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv és az Egyezmény végrehajtásához kapcsolódó hazai feladatok voltak. Az eseményen emellett kitérek, a Nemzeti Tájstratégia megvalósítására és az új településképi szabályozás tájvédelmi vonatkozásaira. A rendezvény lehetőséget teremtett a kutatóintézetek, az egyetemek, valamint a civil szervezetek számára, hogy ajánlásokat és észrevételeket fogalmazzanak meg.

(AM Sajtóiroda)