A kormányzati bürokráciacsökkentést követően az agrártárca minden eddigi feladatát a jövőben továbbra is ellátja, beleértve a természetvédelem területét is. A minisztérium környezetügyi államtitkársága, valamint a szakmai felügyelete alá tartozó háttérintézmények és területi szervek 2208 fős létszámából összesen 60 kolléga álláshelye szűnt meg. Ez a sajtóban megjelent számokkal ellentétben mindösszesen 2,7 %-os létszámcsökkenést jelent az államtitkárság vonatkozásában.

A létszám meghatározása során arra törekedtünk, hogy a természetvédelem területén is a minisztériumi bürokrácia csökkenjen, ezért a természetvédelemmel foglalkozó területi szerveknél, így a nemzeti park igazgatóságoknál sem történt létszámcsökkentés. Ennek indoka az, hogy a természetvédelmi munka legfontosabb része helyben zajlik, és a védett területek természetvédelmi kezelésében nyilvánul meg. Az állami természetvédelmi munkát tehát az eddig megszokott magas színvonalon látjuk el a jövőben is. Magyarországon az elmúlt évek alatt sokat erősödött a természetvédelem, a nemzeti park igazgatóságok hálózata.

A 2014-ig tartó uniós költségvetési ciklusban 38 Mrd forintot költöttünk természetvédelemre, melynek következtében 130.000 ha-on javult a természeti környeztünk állapota és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális körülményei. A jelenlegi uniós pénzügyi időszakban több mint 60 Mrd forintot költünk természetvédelemre, melynek keretében ugyanakkora nagyságrendű területen dolgozunk majd. Ezen feladatokat a nemzeti park igazgatóságok rendszere változatlan létszámmal és változatlan szervezeti struktúrában fogja ellátni.

Az Agrárminisztérium, ahogy minden más minisztérium természetesen végrehajtja a kormányzati bürokráciacsökkentést. Nekünk is az a célunk, hogy csak annyian dolgozzanak a központi közigazgatásban, ahány emberre feltétlenül szükség van, és a tervezett béremeléssel kormánytisztviselőink anyagi megbecsülése javuljon. A minisztériumnál megszűnő státuszok számát a 1535/2018. (X. 29.) kormányhatározat rögzíti, átlagosan a státuszok 9-10 %-a betöltetlen, így a gyakorlatban mind a minisztériumok, mind a háttérintézmények esetén a megszüntetendő státuszok felénél kerül sor a közigazgatásban dolgozók elbocsátására. A kormányzati létszámcsökkentésben érintettek mielőbbi elhelyezkedését a Karrierhíd program is segíti.

(AM Sajtóiroda)