A földművelésügyi miniszter Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából állami és miniszteri kitüntetéseket adott át.

Kép letöltéseFotó: Pelsőczy Csaba/FM

Dr. Fazekas Sándor miniszter úr az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából adományozott, Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adja át

1. Dr. Tanyi János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának professor emeritusa, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának nyugalmazott igazgatója részére,aki kitüntetésben részesül az állategészségügy területén több évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai, tudományos-kutatói, oktatói és intézmény-vezetői munkájáért.

Miniszter Úr a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adja át 7 személy részére

1. Dr. Csóka Levente, a Soproni Egyetem Faalapú Termékek és Technológiák Intézetének egyetemi tanára,kitüntetésben részesül a papíripart szolgáló kutató-fejlesztő tevékenységéért, a környezetkímélő cellulóz vizsgálata terén végzett  kiemelkedő munkájáért,

2. Herczeg Zsolt, Mezőtúr város polgármestere, kitüntetésben részesül a település infrastrukturális fejlesztésén túl a lakosság életkörülményeinek javítása iránt is elkötelezett városvezetői munkájáért,

3. Dr. Kiss István, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattudományi Intézet, Állattani és Állatökológiai Tanszékének egyetemi docense, kitüntetésben részesül a halbiológia és halrendszertan területén folytatott négy évtizedes kiemelkedő oktatói és kutatói tevékenységért,

4. Dr. Kiss József, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának nyugalmazott egyetemi docense, kitüntetésben részesül a növénynemesítés területén elért jelentős kutatási eredményeiért, valamint oktatói tevékenységéért,

Aki kitüntetését később veszi át,

5. Kiss Miklós, a Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye esperese, kitüntetésben részesül három és fél évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, valamint aktív társadalmi tevékenységért,

6. Nagy Csaba tárogatóművész, a Rákóczi Tárogató Egyesület alapító elnöke, kitüntetésben részesül a magyar zenei kultúra ápolása, valamint a hungarikumnak számító tárogató hangszer hazai és nemzetközi megismertetése iránt elhivatott tevékenységéért,

7. Nyári László, a tolcsvai Pannon Tokaj Pincészet Kft. ügyvezető igazgatója,kitüntetésben részesül a kiváló minőségű magyar borok előállításáért, valamint széles körű külföldi és hazai népszerűsítése iránt elkötelezett munkájáért,

Kép letöltéseFotó: Pelsőczy Csaba/FM

Miniszter Úr Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést ad át 10 személy részére

1. Belencsák Mihály, késkészítő népi iparművész,kitüntetésben részesül több évtizede működő családi manufaktúrájában a hagyományos magyar népművészeti formák megőrzése mellett a minőségre is nagy hangsúlyt fektető munkájáért,

2. Biró Ferenc, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. gazdasági igazgatója, kitüntetésben részesül az erdőgazdálkodás területén végzett több mint négy évtizedes, magas színvonalú szakmai és vezetői munkájáért,

3. Csáfordy Julianna, a Mosonmagyaróvári Református Egyházközség lelkipásztora,  kitüntetésben részesül a térségben élők hitéletének ápolása mellett a közösségi élet szervezése terén is példamutató, elhivatott lelkészi szolgálatáért,

4. Fazekas Zoltán, Darnózseli község polgármestere, a Szigetköz táncegyüttes vezetője, kitüntetésben részesül eredményes településvezetői munkája mellett a térség kulturális életét a darnói néptánc hagyományok ápolásával és népszerűsítésével gazdagító, értékőrző tevékenységéért,

5. Dr. Ferkov Jakab, etnográfus, történész-muzeológus, a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatója,kitüntetésben részesül a helyi hagyományok és a népi kultúra kincseinek megőrzése iránt elhivatott, magas színvonalú munkájáért,

6. Horváth Gábor, Győrzámoly község polgármestere, kitüntetésben részesül a település fejlesztése érdekében végzett több mint két évtizedes, eredményes vezetői munkájáért,

7. Dr. Karácsony István, a darnózseli Szigetközi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyugalmazott igazgatója, helytörténet-kutató, szakíró,kitüntetésben részesül példamutató pedagógusi pályájáért, a falu és Szigetköz széles körű megismertetését szolgáló helytörténeti kutatásaiért és publikációiért, valamint sokrétű közösségépítő tevékenységért,

8. Rizmajer József, a csepeli Rizmajer Sörfőzde tulajdonosa, kitüntetésben részesül a természetes alapanyagokból készített, kiváló minőségű kézműves sörök gyártása és fejlesztése terén, valamint hazai népszerűsítése érdekében végzett több évtizedes munkájáért,

9. Tóth Ferenc borász, az "Egri Borvár - Tóth Ferenc Pincészete" tulajdonosa, kitüntetésben részesül az egri borászati tradíciók, különösen a kadarka fajta megőrzését több évtizedes, elhivatottan szolgáló szakmai tevékenységéért, a híres "Várvédő Cuvée" megalkotásáért,

10. Török Sándor, Mosonszolnok község polgármestere, kitüntetésben részesül a település fejlődését két évtizede szolgáló, sikeres vezetői és közösségépítő munkájáért.

Miniszter Úr a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adja át 6 személy részére

1. Csonka Péter, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetője, kitüntetésben részesül a Gerecse-vidék természeti kincseinek védelme érdekében, valamint a "Tatai Vadlúdsokadalom" nevű természetvédelmi rendezvény megszervezése és lebonyolítása során végzett magas színvonalú munkájáért,

2. Janászek Ferenc, a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola ének-zene tanára, a táplánszentkereszti Fúvós zenekar karnagya, kitüntetésben részesül több évtizedes zenepedagógusi munkája, valamint fáradhatatlan közösségépítő tevékenységéért,

3. Kovács Bálint, a jakabszállási JELI 2000 Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, kitüntetésben részesül a település és a térség mezőgazdasági fejlesztése és a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében végzett szakmai és közéleti tevékenységéért,

4. Kovács Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetője, természetvédelmi őre, kitüntetésben részesül a Kis-Balaton természeti értékeinek megóvása érdekében végzett magas színvonalú szakmai munkájáért,

5. Sragner Elek Pál őstermelő, kitüntetésben részesül a magyar mezőgazdaság fejlődéséhez hozzájáruló, főként a baromfitenyésztés területén kimagasló színvonalú szakmai tevékenységéért,

6. Szabó István, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tógazdasági ágazatvezetője, kitüntetésben részesül a hévízi angolnatelep irányításáért, a természetes vízi halgazdálkodás, valamint a tógazdasági haltermelés területén végzett vezetői tevékenységéért.

Miniszter Úr Aranykoszorús Gazdaasszony Díjat adományoz

1. Tóth Tiborné részére, a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusának, aki kitüntetésben részesül két és fél évtizede a vendéglátóipari szakoktatói és pedagógusi tevékenységéért, a mezőgazdasági gazdaasszony, a kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó és a családi gazdálkodó szakmák honosításában végzett kiváló munkájáért,

Miniszter Úr Aranykoszorús Gazda Díjat adományoz

2. Szaszkó Sándor, családi földműves vállalkozó részére, aki kitüntetésben részesül a családi gazdaságban végzett példamutató gazdálkodásáért, főként a növénytermesztésben elért eredményeiért, a jászberényi, jászsági gazdatársadalomban végzett munkásságáért, a Jászberényi Gazdakör alapításáért, alelnöki tevékenységéért,

Miniszter Úr Darányi Ignác Díjat adományoz 2 személy részére

1. Dr. Bálo Borbála, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar tanszékvezetője, egyetemi docense, kitüntetésben részesül három és fél évtizede a hazai és nemzetközi szőlőtermesztést szolgálatában végzett kimagasló kutató és oktató tevékenységéért, kutatási projektek vezetéséért,

2. Dr. Szabó Jenő, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály nyugalmazott gazdasági elemzője, kitüntetésben részesül több évtizede az agrárgazdaság folyamatainak elemzésében, nemzetközi szervezetek munkájában végzett kiváló tevékenységéért, tudományos szakírói publikációiért.

Miniszter Úr Fleischmann Rudolf Díjat adományoz 4 személy részére

1. Dr. Bedő Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia nyugalmazott akadémikusa, kitüntetésben részesül négy évtizede a növénynemesítésben végzett kiváló  tevékenységéért, nemzetközileg elismert kutatási eredményeiért, tudományos közéleti, szakírói munkásságáért,

2. Dr. Jolánkai Márton, a Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet professor emeritusa, kitüntetésben részesül a búzatermesztésben, a környezetvédelem növénytermesztési vonatkozásaiban végzett kutatási eredményeiért, tudományos közéleti és szakíró tevékenységéért,

Aki a kitüntetést később vesz át,

3. Szekeres József agrármérnök, mezőgazdasági vállalkozó, kitüntetésben részesül a dányi mezőgazdaság fejlesztéséért, a gazdák támogatásában, továbbképzésében végzett innovatív tevékenységéért,

4. Zatykó József, a Fertődi Kertészeti Kutató Intézet Növényélettani Labóratórium nyugalmazott vezetője, kitüntetésben részesül a gyümölcsnemesítésben, a biológiai, biotechnológiai, vírusmentesítési kísérletek irányításában végzett kiváló kutatási tevékenységéért, szakírói munkásságáért.

Miniszter Úr Tolnay Sándor Díjat adományoz 3 személy részére

1. Dr. Abonyi Tamás, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság igazgatója, kitüntetésben részesül kiemelkedő szakmai munkájáért, az állatorvostan hallgatók gyakorlati és elméleti oktatásában, valamint a posztgraduális képzésben kifejtett tevékenységéért,

2. Dr. Joó Jenő, a Békés Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás nyugalmazott igazgatója, megyei főállatorvos, kitüntetésben részesül öt évtizede az állategészségügy igazgatás területén szakállatorvosként, Békés megyei főállatorvosként, a Nemzeti Klasszikus Sertéspestis és Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport vezetőjeként végzett kiváló tevékenységéért,

3. Dr. Visnyei László, az Állatorvostudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi docense, tanszékvezetője, kitüntetésben részesül négy évtizedes kiváló oktatói, oktatásszervezői tevékenységéért, két évtizede a Magyar Állatorvosok Lapja főszerkesztőjeként a magyar állatorvosi szaknyelv megőrzéséért és fejlesztéséért végzett közéleti tevékenységéért. A szervezetek számára meghirdetett pályázat alapján

Miniszter Úr Élelmiszerbiztonságért Díjat adományoz

a Tranzit-Food Kft. részére.  Az Emléktáblát és oklevelet Szabó Miklós tulajdonos és cégvezető veszi át. A magyar baromfiipar egyik meghatározó vállalkozása egyedülálló módon teremtette meg, hogy a feldolgozott baromfi a „szántóföldtől az asztalig” ellenőrzött és dokumentált termelési rendszerből - élelmiszerbiztonsági és nyomonkövethetőségi feltételekkel - kerül a fogyasztóhoz.

Miniszter Úr Életfa Emlékplakett Gyémánt fokozata kitüntetést adományoz

1. Dr. Kazár Gyula, a volt Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Élelmiszeripari Higiéniai Ellenőrző Szolgálat nyugalmazott igazgató-helyettese, gránitdiplomás állatorvos, a MÉTE Tudomány és Technikatörténeti Szakosztálya tiszteletbeli elnöke, kitüntetésben részesül az élelmiszer-higiéniás előírások termelési feltételeinek megalkotásában és betartásának ellenőrzésében végzett kiváló tevékenységéért, 100-ik életévében. Isten éltesse!

Miniszter Úr Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést adományoz 3 személy részére

1. Dr. Gabnay Sándor, a Miskolci Állategészségügyi Intézet nyugalmazott igazgató főállatorvosa, kitüntetésben részesül az állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai laboratórium szakmai irányításában végzett több évtizedes eredményes munkásságáért,

2. Dr. Kosztarab Mihály, a Virginia Polytechnic Institute and State University nyugalmazott egyetemi tanára, kitüntetésben részesül a burgonyabogár elleni védekezés kidolgozásában, a világ pajzstetű-faunájának felmérésében, a magyarországi pajzstetvek kutatásában végzett kiváló tevékenységéért,

A kitüntetést később veszi át,

3. Tóth Pál, a Szombathelyi Erdészeti Zrt., nyugalmazott főmérnöke,  a Vasvári Erdészet volt vezetője, kitüntetésben részesül hat évtizedes kiváló erdészeti tevékenységéért, vezetői munkájáért, életútja elismeréseként. A kitüntetését fia, Tóth Gábor veszi át,

Miniszter Úr Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést adományoz 5 személy részére

1. Dr. Babella György, a Magyar Tejipari Egyesülés nyugalmazott tudományos tanácsadója, az egyesület volt elnöke, kitüntetésben részesül több évtizeden át az egyetemes- és a magyar tejtudomány, a hazai tejgazdaság fejlesztésében végzett kiemelkedő munkájáért, elnöki tevékenységéért,

2. Dr. Kajati István, a Budapest Fővárosi Növény-egészségügyi és Talaj-védelmi Állomás nyugalmazott osztályvezetője, kitüntetésben részesül a több mint 50 éven át az élelmiszer-biztonság, a növényegészségügy, a növényorvos-rendszer területén kifejtett hazai és nemzetközi tevékenységéért, a tudományos szervezetekben való aktív szerepvállalásáért,

3. Molnár József, az Ipoly Erdő Zrt. Diósjenői Erdészete nyugalmazott fahasználati műszaki vezetője, kitüntetésben részesül négy évtizedes kiváló erdészeti tevékenységéért, vezetői munkájáért, életútja elismeréseként,

4. Petrovszki Istvánné, a Gabonakutató Nonprofit Kft. nyugalmazott mezőgazdasági technikusa, kitüntetésben részesül a növénytermesztési kutatásokat, főként a búza nemesítés elősegítését biztosító kiváló tevékenysége, életútja elismeréseként,

5. Szommer József, a Pilisi Parkerdő Zrt. erdőművelési ágazatvezetője, kitüntetésben részesül öt évtizede az erdőművelés irányításában, jelölő versenyek szervezésében, a nevelővágások értékelésében végzett kimagasló tevékenységéért.

Miniszter Úr Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományoz 11 személy részére

1. Boda Ferencné, a Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatal nyugalmazott ügyintézője, kitüntetésben részesül az ingatlanügyi hatósági területen, a kárpótlásban, a földkiadással kapcsolatos munkákban végzett kiváló tevékenységéért, életútjának elismeréseként,

2. Dr. Janky Ferenc, a Szent István Egyetem Borászati Tanszék egyetemi docense, kitüntetésben részesül több évtizedes felső oktatási tevékenységéért, a fehérborok irányított erjesztésében végzett kutatási eredményeiért, a magyar borok hagyományainak megőrzéséért,

3. Kiss Imre Béla, a Zala-Cereália Malom- és Takarmányipari Gyártó, Forgalmazó Kft. nyugalmazott ügyvezető igazgatója,kitüntetésben részesül több évtizedes baromfi és gabona ágazatok területén végzett kiváló tevékenységéért, eredményes életútja elismeréseként,

4. Magyar János, az Földművelésügyi Minisztérium Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakképző Iskolájának nyugalmazott mérnöktanára, kitüntetésben részesül négy évtizede a magyar mezőgazdaság szolgálatában, valamint két és fél évtizede a szakigazgatás és oktatásban végzett kiváló tevékenysége elismeréseként,

5. Dr. Mender Ferencné, a Csongrád Megyei Állategészségügyi Állomás nyugdíjas laboratóriumi állatorvosa, kitüntetésben részesül Csongrád megye és az ország szarvasmarha állományának brucella és leukózis mentesítésében végzett kiváló munkájáért,

6. Dr. Papp Zsolt, az Agrárgazdasági Kutató Intézet nyugalmazott egyetemi tanára, kitüntetésben részesül több évtizede az élelmiszer-feldolgozó szakágazatok versenyképességének fejlesztésében végzett kiváló tevékenységéért, beruházások koordinálásáért, szakíró munkájáért,

7. Sebők Mihály törteli egyéni gazdálkodó, kitüntetésben részesül négy évtizedes kimagasló juh törzstenyésztői tevékenységéért, a  kos/bak tenyészet bemutató mintatelep működtetése során elért eredményeiért, a Magyar Juhtenyésztő Szövetségben végzett munkájáért,

8. Sebők Tibor, a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület nyugalmazott múzeumvezetője, a Malomipari Szakosztály titkára, a Tudomány- és Technikatörténeti Szakosztály elnöke, kitüntetésben részesül több évtizede a malomiparban, a műszaki fejlesztési, a szakoktatási és a szakmuzeológiai területeken, az Országos Molnárnapok szervezésében végzett kiváló tevékenységéért,

9. Szabó Béla, a volt Földmérési és Távérzékelési Intézet nyugalmazott főosztályvezető-helyettese, kitüntetésben részesül több évtizede a földügyi ágazatban végzett kimagasló tevékenységéért, vezetői munkájáért, életútja elismeréseként,

10. Dr. Szabó Péter, a Debreceni Egyetem nyugalmazott egyetemi docense, kitüntetésben részesül négy évtizedes egyetemi oktatói munkásságáért, a mangalica sertést fajták génmegőrzésében és a Farmer Expo sertéstenyésztési kiállítás szervezésében végzett tevékenységéért,

11. Szalontay Mária Julianna, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott bérszámfejtője, kitüntetésben részesül több évtizedes kiváló számviteli, belső ellenőri tevékenységéért, elhivatottságáért.

Miniszter Úr a Környezetünkért Emlékplakettet adományozza

1. Kovács Lászlóné környezeti nevelési referens, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztály munkatársa számára, aki kitüntetésben részesül, több évtizede a környezeti nevelés, az agrárszakképzés területén, a Zöld óvoda és Ökoiskola programfelelőseként végzett kimagasló munkájáért, szakmai rendezvények szervezői tevékenységéért.

Miniszter Úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz 29 személy részére

1. Bacsa György, a Gabonakutató Nonprofit Kft. kutatója, fejlesztő mérnöke, kitüntetésben részesül több évtizede a napraforgó és kukorica hibridek bázis magjának szaporításában és feldolgozásában végzett kiváló tevékenységéért,

2. Barnafi László, az Agrárgazdasági Kutató Intézet Adatbázis és Hálózati Rendszer Üzemeltetője, kitüntetésben részesül két évtizede az informatikai információs rendszerek  megvalósításában, működtetésében végzett kiváló rendszeradminisztrátori, digitalizációs tevékenységéért,

3. Belánszky-Demkó Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztály főosztályvezetője, kitüntetésben részesül a nemzetközi kapcsolatok ápolásában, a nemzetközi együttműködéshez kapcsolódó szakmai koordinációs és protokolláris feladatokban végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért,

4. Csomós Atila, a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet elnöke, kitüntetésben részesül a külhoni és az anyaországi nemzettársak közötti kapcsolatokban, a gazdák informálásában, a határon túli magyarságtámogatásában végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért,

5. Fehér Lajosné, a KASZÓ Zrt. munkaügyi-, társadalombiztosítási ügyintézője, kitüntetésben részesül négy évtizede a munkaügy- és a bérszámfejtés területén végzett magas színvonalú tevékenységéért, a hatósági ellenőrzéseket segítő kiváló munkájáért,

6. Fekete Sándor, a Növényi Diverzitás Központ ügyintézője, kitüntetésben részesül két és fél évtizede az intézmény működtetésében végzett kiemelkedő ügyintézői tevékenységéért,

7. Dr. Forgács Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatósági állatorvosa, kitüntetésben részesül az élelmiszerlánc-biztonság és minőség-ellenőrzés terén végzett kiváló   munkájáért,

8. Gőghné Balázs Györgyi, a Földművelésügyi Minisztérium Gazdálkodási Főosztály főkönyvi könyvelője, kitüntetésben részesül a Minisztérium igazgatás főkönyvi könyvelői feladataiban, számviteli és pénzügyi rendszer közötti vizsgálatokban végzett kimagasló tevékenységéért,

Aki kitüntetést később veszi át,

9. Kovács László, az Egererdő Zrt. vasútüzem vezetője, kitüntetésben részesül az erdei vasutak üzemeltetésében és a hazai kisvasutak működését érintő ágazati jogszabályok kidolgozásában végzett  tevékenységéért,

10. Kövecses Andrásné, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. pénzügyi csoportvezetője, kitüntetésben részesül négy évtizede a költségvetés és gazdálkodás területén kifejtett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért,

11. Lakatosné Berzeviczi Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály kérelemkezelési szakreferense, kitüntetésben részesül a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokban végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkásságáért, nyugdíjba vonulásának alkalmából,

12. Lénárt Zoltánné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály igazgatási ügyintézője, kitüntetésben részesül két évtizede a környezetvédelmi igazgatás szakterületen végzett kiváló tevékenységéért, titkársági munkájáért,

13. Magyar Ferenc Attila, a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány operatív alelnöke, kitüntetésben részesül a székelyföldi Agrárinnovációs Centrum létrehozásában, felsőoktatási programok, gazdalátogatások, gazdaképzések szervezésében, a mezőgazdaságban dolgozók továbbképzésében végzett kiváló tevékenységéért,

14. Mayer Gábor, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság fejlesztési referense, kitüntetésben részesül az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv  helyszíni ellenőrzések informatikai támogatásának kidolgozásáért és bevezetéséért,

15. Molnár György, a "Szatmári László" Jászsági Méhészegyesület elnöke,  kitüntetésben részesül a méhészet területén végzett kiemelkedő, áldozatos munkájáért,

16. Dr. Molnár Orsolya, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi ellenőrzési és elszámolási osztályvezetője, kitüntetésben részesül a tulajdonosi ellenőrzési szakterületen végzett kiváló szakértői tevékenységéért, vezetői munkájáért,

Aki a kitüntetést később vesz át,

17. Monostori Miklós, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. erdészeti igazgatója,kitüntetésben részesül három és fél évtizedes erdészeti munkájáért,  kimagasló gazdasági eredmények elérésében végzett tevékenységéért, vezetői munkásságáért,

18. Moravszky Endre Zoltán, a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály földmérési ügyintézője, kitüntetésben részesül négy és fél évtizede a földmérés és földügyi szakigazgatás terén végzett kiemelkedő elméleti és gyakorlati tevékenységéért,

19. Móró Tamás, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály osztályvezetője, kitüntetésben részesül a hazai agrártámogatásban, az új mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetésében, fejlesztésében végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért,

20. Novák Richárd, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság oktatási referense, kitüntetésben részesül a Nemzeti Park Csillagoségbolt-parkká minősítésében végzett tevékenységéért, a természetismereti programok szervezéséért, az erdei iskolák vezetésért,

21. Pallóné Dr. Kisérdi Imola, a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztály osztályvezetője, kitüntetésben részesül az Eredetvédelmi Program teljesítéséért,  a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek eredetmegjelölései és földrajzi jelzései uniós oltalmával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,

22. Dr. Pállai Gerda, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság járványügyi referense, kitüntetésben részesül az élelmiszerlánc-biztonság és az állategészségügy terén végzett  munkája elismeréseként,

23. Riedel Loránd Rudolf, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárpiaci Főosztály volt munkatársa, egyéb állat és iskolatej szakreferense, kitüntetésben részesül az iskolatej program szabályozásának kialakításában, működtetetésében végzett tevékenységéért,

24. Szabó Györgyné, a Földművelésügyi Minisztérium EU és FAO Ügyek Főosztály titkársági referense, kitüntetésben részesül az Európai Unióval és az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetével kapcsolatos feladatokban, a magyar érdekek sikere érvényesítésének támogatásában végzett kiváló  tevékenységéért,

25. Tatár Zoltán, a Kisújszállás Város alpolgármestere, kitüntetésben részesül a városfejlesztési pályázatok készítésében, megvalósításában,  a középületek értékmegőrzésében végzett sikeres tevékenységéért, a Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület eredményes elnöki munkájáért,

26. Tüske Tamás, a Budapest Főváros Kormányhivatala, Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály MePAR üzemeltetési felelőse, kitüntetésben részesül a magyar agrárium szolgálatában, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer üzemeltetésében, fejlesztésében végzett kiváló tevékenységéért,

27. Vaspöri Ferenc, a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. erdőgazdálkodási osztályvezetője, kitüntetésben részesül az erdőprivatizációban és a magán-erdőgazdálkodás területén, valamint a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítésében végzett  tevékenységéért,

28. Vermes István, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal vadászati és halászati szakügyintézője, kitüntetésben részesül a halgazdálkodással kapcsolatos kiváló hatósági tevékenységéért, vadgazdálkodási feladatokban végzett munkájáért,

29. Virágh Pál, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. kerületvezető erdésze, kitüntetésben részesül három évtizede a homoki erdőgazdálkodásban, a kömpöci kerület irányításában, a MÁV rakodó üzemeltetésében végzett kiváló tevékenységéért,

Miniszter Úr Miniszteri Dicséret Elismerést adományoz

1. Dr. Juhász Tiborné, Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztály szakreferense részére,  aki kitüntetésben részesül három évtizede a hatósági ellenőrzés területén, az élelmiszerek minőségének és biztonságának érdekében végzett elhivatott munkájáért, az Eredetvédelmi Programban nyújtott kiváló tevékenységéért, nyugállományba vonulása alkalmából.

Miniszter Úr a Magyar Nemzeti Vadászrend kitüntetést adja át

1. Dr. Jámbor László részére, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatójaként, valamint az Országos Magyar Vadászkamara elnökeként, a vadgazdálkodási ágazat fejlődési irányaiért végzett kiemelkedő és céltudatos munkájáért, valamint az Országos Magyar Vadászati Védegylet és az Országos Magyar Vadászkamara berkein belül összhangban végzett pótolhatatlan munkájáért,

2. Dr. Székely István részére, az Országos Magyar Vadászkamara jogi tanácsadójaként, az Országos Magyar Vadászkamaránál, valamint az Országos Magyar Vadászati Védegyletnél végzett kiemelkedő színvonalú jogi segítségnyújtásáért, valamint a vadászati ágazati jogszabályok kialakításában végzett tevékenységéért.

3. Szabó Ferenc részére, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály főosztályvezetőjeként, az új vadászati törvény megalkotásában végzett fáradhatatlan munkájáért, a vadászati, vadgazdálkodási ágazat fenntartható működéséért, fejlesztésért, a vadászati hagyományok ápolásáért végzett áldozatos munkájáért.

(FM Sajtóiroda)