A Kormány 2010 óta kiemelt kérdésként kezeli az állatvédelem ügyét! A kóbor állatok számának csökkentése, örökbefogadásának segítése mellett több szemléletformáló és figyelemfelhívó kezdeményezést tettünk. Eddig is rendszeresen egyeztettünk az állatvédelem területén dolgozó civil szervezetekkel.

Mivel a javaslat alkalmat ad a szándékos félremagyarázásra, ezért a mai napon kezdeményeztük az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/15370 számú törvényjavaslat átdolgozás céljából történő visszavonását.

El szeretnénk kerülni, hogy az állatvédelem ügyét az ellenzéki pártok hisztériakampányuk céljaira használják, és ezzel megtévesszék a jószándékú állatbarátokat.

A továbbiakban is folytatjuk az elmúlt időszakban megkezdett egyeztetéseket az állatvédelmi civil szervezetekkel annak érdekében, hogy az állatvédelem területén további közös eredményeket érjünk el.

(FM Sajtóiroda)