A szabadság, a bátorság, az élni akarás ünnepe október huszonharmadika – mondta Fazekas Sándor az 1956-os forradalom ünnepén mondott beszédében.

A földművelésügyi miniszter kiemelte: immár negyed százada adózhatunk a forradalom és szabadságharc tiszta emlékének, illetve mindazoknak, akik mertek bátrak lenni, akik megmutatták, hogy nincs kis nemzet, csak kis hit, akik alig két hét alatt fordítottak a világ tengelyén.

Fazekas Sándor rámutatott: két vesztes és céltalan háborút, valamint országcsonkítást követő megaláztatás és megnyomorítás után is fel tudott állni ez az ország. Egy méltóságától megfosztott nemzet kelt fel elnyomói ellen. A budapesti események hatására az egész ország öntudatra ébredt és reményt talált.

Kép letöltéseFotó: Pelsőczy Csaba/FM

A földművelésügyi miniszter szerint a háború után sikerült a hatalomnak a nemzet derekát, a legjobb paraszti családokat elfojtani. A kuláklisták, a padlássöprés, a vidék megfélemlítése, az erőszakos téeszesítés megbecsülhetetlen károkat okozott az országnak.

A tárcavezető beszédében úgy fogalmazott: 1956-ban a magyar vidék parasztsága nem a háború előtti nagybirtokrendszert szerette volna vissza, de nem is az erőszakkal létrehozott téeszekben akart dolgozni. A magyar vidék parasztsága a saját földjén kívánt gazdálkodni.

Kép letöltéseFotó: Pelsőczy Csaba/FM

1956. október 23-a nemcsak nekünk, hanem a világ számára is ünnep – emlékezetett Fazekas Sándor és úgy folytatta: minden évben számos országban megemlékeznek hőseinkről és nem csak a külhoni magyarok körében. 1956 egyszerre felemelő és gyászos napjaiban ugyanis hazánk volt a világ lelkiismerete. Ez a csodálatos október fényt hozott a világnak és reményt ad ma is nemzetünknek. Mint már sokszor a történelem folyamán, 1956-ban is mi voltunk Európa és a nyugati értékek védőbástyája.A forradalom és szabadságharc megrengette a világot. Sehol sem lehetett figyelmen kívül hagyni a magyar nép hősiességét.

A földművelésügyi miniszter hangsúlyozta: bár szabadságharcunkat leverték, de elődeink áldozata mégsem volt hiábavaló. Ettől kezdve a világ már nem olyan volt, mint azelőtt, a kommunista világrendszer nem tudta ezt a megrázkódtatást már sosem kiheverni.

Kép letöltéseFotó: Pelsőczy Csaba/FM

A tárcavezető emlékeztetett: felelősséggel tartozunk elődeinknek azzal, hogy emlékezünk dicső tetteikre és megtartjuk azokat az értékeket, amikért életüket adták, ezért sose felejtsük el ’56 októberének üzeneteit: a szabadságvágyat, a függetlenséget és a hazaszeretetet.

Az ünnepély során kitüntettek névsora itt érhető el: http://oktober23.kormany.hu/

(FM Sajtóiroda)