Elkészült az országos főállatorvos élelmiszerlánc-biztonságról és a felügyeleti díj felhasználásáról szóló éves beszámolója.

A 2015-ös év adatait összefoglaló dokumentum átfogó képet nyújt az élelmiszerlánc-felügyeletről és a Földművelésügyi Minisztérium (FM) háttérintézményeként működő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) tevékenységéről. A tavalyi év mérlege többek között csaknem hárommillió laborvizsgálat, 1,2 milliárd forint bírság és 9 milliárd forint ÁFA - adóelkerülés megelőzése.

A Földművelésügyi Minisztérium elkötelezett amellett, hogy a magyar emberek asztalára kiváló minőségű, biztonságos élelmiszerek kerüljenek. A terület szakpolitikai irányításáért felelős Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság munkája során törekszik arra, hogy az ágazgat szereplői számára stabil és támogató jogi környezetet teremtsen. Éppen ezért a rendeletalkotások vagy módosítások során az államtitkárság a szakmai észrevételek, javaslatok figyelembe vételével dönt. Az FM mellett az élelmiszerlánc-biztonság felett annak háttérintézménye, a NÉBIH őrködik.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj 2012-es bevezetés óta az országos főállatorvos minden évben elkészíti jelentését a díj felhasználásról, valamint – a NÉBIH munkáján keresztül – az élelmiszerlánc-biztonság helyzetéről. A hivatal a talajvédelemtől a növényvédelmen és az állategészségügyön át a vendéglátásig 2015-ben is folyamatosan ellenőrizte és felügyelte a vállalkozások tevékenységét és létesítményeit. Az összefoglaló ágazati bontásban mutatja be a szakterületek tevékenységét és eredményeit.

A hivatal laboratóriumaiban több mint egymillió mintából csaknem hárommillió vizsgálatot végeztek tavaly. A laboratóriumi háttér hatékony működése kulcsfontosságú az eredményes ellenőrzési rendszer működtetéséhez. Ezt a hatékonyságot biztosítja, hogy hazánkban az élelmiszerlánchoz kapcsolódó laboratóriumok nem széttagoltan, hanem egy szervezeten, a NÉBIH-en belül működnek. A 2015-ben végzett újraakkreditálási eljárások minden esetben sikeresen zárultak és a hivatal laboratóriumai kiváló eredménnyel vettek részt nemzetközi körvizsgálatokon is.

A tavalyi év kiemelt szakmai eredményei között említhető a kéknyelv-járvány megfékezése. Szintén jelentős siker a minőségvezérelt közétkeztetés projekt elindítása, amelynek során 400 000 ember ellátásáért felelős 723 közétkeztető főzőkonyhát minősítettek élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontok alapján a hatóság szakemberei. Rövid idő alatt bizonyította hatékonyságát a 2015. május 1-je óta működő Állami Halőri Szolgálat is. A NÉBIH halőrei tavaly több mint 130 jogsértő horgásszal és halásszal szemben indítottak eljárást és mintegy 2 millió forint halvédelmi bírságot szabtak ki.

A NÉBIH élelmiszerhamisítás és feketegazdaság felderítéséért felelős, központi ellenőrzési csoportja 90%-os hatékonysággal, 703 vizsgálatot végzett és több mint 2 000 tonna terméket vont ki a forgalomból. Az operatív csoport szakemberei több alkalommal ellenőriztek illegális vágóhidakat és húsfeldolgozó üzemeket, valamint reformterméket gyártó vállalkozásokat. Az élelmiszerhamisítás terén a tavalyi év legjelentősebb esete egy libamáj hamisítási ügy volt, amelynek végén mintegy 5 tonna (harmincmillió forint értékű) hamis terméket foglaltak le és tízmilliós nagyságrendű bírságot szabtak ki.

A tisztességtelen forgalmazói magatartás vizsgálatára a hivatal szakemberei 91 ellenőrzést indítottak, köztük több célellenőrzést is. Utóbbi területei között megjelent például a sertéshús beszerzési ár alatti értékesítése, a progresszív bónusz alkalmazása és a diszkriminatív árképzés tilalmának megsértése. A 39 lezárt vizsgálatból 11 zárult figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A 2015-ben kiszabott termékpálya-felügyeleti bírság összege meghaladta a 150 millió forintot.

Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában megfogalmazott céloknak megfelelően a NÉBIH partnerségre törekszik az élelmiszerlánc szereplőivel, azaz nem csak ellenőriz, hanem oktatással, tanácsadással is segíti a termelőket, vállalkozásokat. Ennek egyik jó példája az ún. harmadik országba irányuló élelmiszerexport területe, melynek során 66 ellenőrzést tartottak és a hivatal által felkészített vállalkozások mindegyike sikeresen teljesítette az előírásokat. Ennek köszönhetően a vállalkozások elnyerték például annak lehetőségét, hogy Kínába marhahúst, illetve Oroszországba szarvasmarha-belsőséget exportáljanak.

Az élelmiszer-biztonság kockázatainak csökkentésében kulcsszerepe van a vásárlói tudatosságnak is. A NÉBIH szemléletformáló kampányaival és aktív sajtójelenlétével is arra törekszik, hogy felhívja a lakosság figyelmét az élelmiszerláncban betöltött szerepére, valamint az információk, ismeretek megosztásával felkészítse az embereket a veszélyek elkerülésére. Ennek szellemében működött tavaly is a minőségi termékek választását segítő Szupermenta kampány, a konyhatechnológiai ismereteket bemutató Ételt csak okosan és a felelős állattartást népszerűsítő Szabad a gazdi kampány is. 2015-ben indult a látótárs Projekt, ami a vakvezető és más segítő kutyák kiképzésének fontosságára hívja fel a figyelmet.

A hivatal ügyfélszolgálatára mintegy 2400 telefonhívás és 4500 elektronikus megkeresés érkezett tavaly. A NÉBIH zöldszámát több mint 12 ezren keresték fel, amiből 1300 hívás volt közérdekű bejelentés. A zöldszámhoz kapcsolódó NÉBIH Navigátor 2015-ös fejlesztésének köszönhetően már nemcsak bejelentést tehetnek a felhasználók az applikáción keresztül, hanem több adatbázishoz is hozzáférnek.

Az Országos Főállatorvosi Jelentés 2015. a linkre kattintva letölthető.

(FM Sajtóiroda)