A magyar gazdák győztek és az ellenzék próbálkozása ismét kudarcot vallott, nem sikerült megsemmisíteni a Földet a gazdáknak programot. Az ellenzék kezdettől támadja a programot, mert még mindig a spekulánsok és a nagybirtokosok érdekeit védik, és vissza akarja állítani a balliberális földpolitikát, amikor elárulták a nemzeti érdekeket és a magyar földeket külföldiek, spekulánsok és nagybirtokosok kezére juttatták. A kormány ugyanakkor tudomásul veszi az Alkotmánybíróság döntését, és kész a földek hasznosításából származó bevételekre vonatkozó szabály pontosítására.

Az Országgyűlés egy éve sikeresnek minősítette és lezárta a kormány Földet a gazdáknak programot, és kimondta, hogy az ebből származó kb. 270 milliárd forintos bevételt adósságcsökkentésre kell fordítani.  A nyilvános árveréseken 30 ezer földműves jutott piaci áron földhöz.

Az Alkotmánybíróság 2017. október 17-ei határozatai ismét megerősítették a „Földet a gazdáknak!” Program eredményeit. A Földművelésügyi Minisztérium bízik abban, hogy a mai, a Magyar Állam és főleg a magyar gazdák számára kedvező döntések nyomán a Kormány földműveseket támogató politikája elleni ellenzéki lejárató kampány végre véget érhet. Ugyanis a mai határozatok jól illeszkednek azon korábbi alkotmánybírósági döntések sorába, melyek mindegyike megerősítette a „Földet a gazdáknak!” Program jogszerűségét és hasznosságát.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb állami földértékesítési programja nyomán közel 30 ezer magyar földműves szerezhetett földtulajdont, összesen mintegy 200 ezer hektár állami föld került értékesítésre. A Kormány a földvásárláshoz nyújtott kedvezményes hitelkonstrukcióval valamennyi magyar földműves számára megteremtette a földtulajdonhoz jutás kedvezményes lehetőségét. Korábban soha nem volt még olyan állami földügyi intézkedéscsomag, mint a „Földet a gazdáknak!” Program, amely a haszonbérleti pályázatok és a földértékesítések révén több tízezer magyar földműves, kis- és középbirtok fejlődését, agrárgazdasági pozícióinak megerősítését ilyen mértékben erősítette volna.

Az Alkotmánybíróság mai döntései a fenti eredményeket elismerik. Összhangban a mai határozatokkal, a Földművelésügyi Minisztérium is kiemelten fontosnak tartja az állam stratégiai földvagyonának megőrzését és gyarapítását. A „Földet a gazdáknak!” Program földértékesítései azonban ezt a földvagyont nem veszélyeztették, hiszen jelenleg is több mint 1,6 millió hektár föld van az állam tulajdonában, és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet évente több milliárdos összegben vásárol is földeket. Ugyanígy fontosnak tartja az állam az értékes Natura 2000 területeken való gazdálkodás precíz szabályozását is.

A mai újabb határozatokban foglaltakat a Földművelésügyi Minisztérium tiszteletben tartja és eleget is kíván tenni a technikai jellegű, az állami földeladások eddigi gyakorlatát érdemben nem befolyásoló jogalkotási feladatoknak. Azonban sajnálatos módon az ellenzéki pártok egyike sem volt hajlandó a korábbi években semmilyen földügyi-birtokpolitikai kérdésben együttműködni a Kormánnyal a magyar gazdák érdekében. Kíváncsian várjuk, hogy a mostani határozatok nyomán végre hajlandó lesz-e például a most is az Alkotmánybírósághoz forduló, és kéréseivel ismét csúnyán elbukó LMP megszavazni az előírt jogszabály-módosításokat.

Az Alkotmánybíróság mai döntései – melyet az állam valamennyi földügyi intézkedését folyamatosan támadó Sallai R. Benedek országgyűlési képviselő beadványai nyomán hozott – azt is világossá teszik, hogy az ellenzéki képviselők folyamatosan a magyar földművesek érdekeivel szemben végzik a tevékenységüket. Sallai R. Benedek – aki maga is haszonélvezője családja és cégei révén a „Földet a gazdáknak!” Programnak – az egyik olyan ellenzéki képviselő, aki korábban azt is követelte az Alkotmánybíróságtól, hogy tegye lehetővé, hogy az állami földek árverésein a külföldiek is vehessenek részt.

A mai döntések tehát a Kormány agrárpolitikájának egyértelmű győzelme az ellenzéki gazdaellenes áskálódás felett, és a Földművelésügyi Minisztérium bízik abban, hogy ezeknek a fontos döntéseknek a nyomán talán felhagy az ellenzék a magyar gazdák érdekeivel szembeni folyamatos akciókkal, lejárató kampányokkal.

(FM Sajtóiroda)