Információk és háttéranyagok.

A Magyarországon működő, elismert zöldség-gyümölcs termelői csoportok, termelői szervezetek és ezek társulásainak listája:

- Elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek
- Elismert zöldség-gyümölcs termelői csoportok
- Elismert termelői szervezetek társulása

 

 

Útmutató a termelői szerveződések értéklánc-elemzéséhez

Letölthető formanyomtatványok:

Jogszabályok:

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről) szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet. Figyelem! A 1234/2007/EK tanácsi rendelet egyes részek kivételével már hatályát vesztette (a részleteket ld. a rendelet 230. cikkében).

A Bizottság (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. március 13.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében történő kiegészítéséről, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett ágazatokban alkalmazandó szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról.

A Bizottság (EU) 2017/892 végrehajtási rendelete (2017. március 13.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet

Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a termelői együttműködés egyes szempontjai tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016/232/EU felhatalmazáson alapuló, bizottsági rendelet .

A gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői csoportok számára az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a. cikkében biztosított támogatáshoz nyújtott uniós hozzájárulásra vonatkozó 2012–2017. évi elosztási együtthatóknak a 2012. július 1-ig bejelentett elismerési tervek tekintetében történő megállapításáról szóló 780/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet

A gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 1580/2007/EK bizottsági rendelet

Figyelem! A 1580/2007/EK bizottsági rendelet 2011. június 22-én hatályát vesztette, helyébe az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet lépett.

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 150/2012 (XII. 28.) VM rendelet.

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet

A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet.

Tájékoztató a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet által előírt, elektronikus dokumentum-benyújtási kötelezettségéről
A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 11. § (1), (2) és (3), 12. § (3), (5) és (6), 13. § (1), és (5), 14. § (4), 15. § (1), (3), (5), (6), (7) és (9), valamint a 23. § (2) és (3) bekezdésében említett dokumentumokat a Földművelésügyi Minisztériumhoz elektronikusan az [[[xuoAd4zMNiYWdyYXJwaWFjaUBmbS5nb3YuaHU=]]] e-mail címre kell benyújtani.”

Megjegyzés: A nemzeti stratégiában említett 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2013. január elsején hatályát vesztette, és helyette a 150/2012 (XII. 28.) VM rendelet lépett életbe.

A gyümölcs és zöldségpiachoz kapcsolódó fenntartható működési programokra vonatkozó nemzeti stratégia

A nemzeti stratégia az alábbiakat tartalmazza:

  • A magyar zöldség-gyümölcs ágazat elemzése, amelynek kertében SWOT analízissel megállapításra kerültek az ágazat erősségei és gyenge pontjai.
  • A gyenge pontok kezelése érdekében meghatározott célkitűzések.
  • A célkitűzések eléréséhez az 1580/2007/EK bizottsági rendeletben meghatározott intézkedések végrehajtásának részletes feltételei.
  • Az Európai Bizottság ajánlása alapján készült nyomonkövetési és értékelési rendszer.

Megjegyzés: A nemzeti stratégiában említett 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet 2009. június 24-én hatályát vesztette, és helyette a 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet, majd 2013. január elsejétől a 150/2012. (XII.28.) VM rendelet lépett életbe. Továbbá a 1580/2007/EK bizottsági rendelet 2011. június 22-én hatályát vesztette, helyébe az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet lépett.”

A gyümölcs és zöldségpiachoz kapcsolódó fenntartható működési programokra vonatkozó nemzeti stratégia


A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek működési programjába beépíthető környezetvédelmi tevékenységek nemzeti kerete

Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet 33. cikk (5) bekezdése alapján a termelői szervezetek számára előírás, hogy a működési programoknak tartalmazniuk kell két vagy több környezetvédelmi intézkedést, vagy a működési programok kiadásainak legalább 10%-át környezetvédelmi intézkedésekre kell fordítani.

A működési program keretében végrehajtható intézkedések általános követelményeit és az intézkedések 2013. július 30-án módosult listáját a 150/2012. (XII.28.) VM rendelet 6. számú mellékletében találják meg.

(Földművelésügyi Minisztérium)