2016-ban ismételten lehet pályázni a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és - átállításához igényelhető támogatásra, a rendelet szeptember elsejétől hatályos.

A pályázat idei évi keretösszege mintegy 1,35 milliárd forint. A tavalyi keretösszeg kimerülése miatt elutasított és új egyéni tervek benyújtására is van lehetőség.

A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített, és honlapján közzétett nyomtatványon – ún. egyéni terven – kell benyújtani 2016. november 2. és november 30. között.

Amennyiben egy pályázó kérelmét 2015-ben a keretösszeg kimerülése miatt érdemi vizsgálat nélkül utasították el és annak bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban, fenntartó nyilatkozat benyújtására van lehetőség. A fenntartó nyilatkozat megtételével a 2015-ben elutasított pályázatot úgy kell tekinteni, mintha ismét benyújtották volna. Erre az érintett termelőnek szeptember 22-ig nyílik lehetősége. A fenntartó nyilatkozattal együtt az egyéni terv módosítására is lehetőség van.

Amennyiben a pályázó fenntartó nyilatkozat megtételével nyújtott be pályázatot, és a fenntartó nyilatkozattal érintett terület nagysága 10 hektárnál nagyobb, csak részben fenntartó nyilatkozatot tehet a 10 hektár erejéig. A módosítást alátámasztó dokumentumokat csatolni kell a nyilatkozathoz.

Pályázatot benyújtani termelőként legfeljebb 10 hektár nagyságú, olyan szőlőterületre lehet, amelyre 2004. május 1. után szerkezetátalakítási támogatás nem került kifizetésre. A szőlőtelepítést és a támrendszer létesítését 2018. július 15-ig kell elvégezni.

(FM Sajtóiroda)