Információk és háttéranyagok

Termelői csoportok (TCS-k)
A Magyarországon működő, elismert termelői csoportok és ezek szakági szövetségeinek listája:

Jogszabályok:
A termelői csoportok megalakításának és elismerésének feltételeit a termelői csoportokról szóló 42/2015 (VII.22.) FM rendelet hatályos szövege tartalmazza.

Háttéranyagok:

A termelői csoportok elismerési kérelmeinek bírálata során felhalmozódott tapasztalatokról készült tájékoztató anyag segítséget kíván nyújtani a pályázóknak a sikeres beadvány összeállításához szükséges szempontok ismertetésével.

A termelői csoportok elismerési kérelmeinek és beszámoló jelentéseinek benyújtásához a rendeletben foglalat táblázatok elektronikusan is letölthetőek az egyszerűbb kitöltés érdekében:
- 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 2. melléklete – Tagi adatok
- 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 3. melléklete - Adatlap

Az elismerési kérelmeket elektronikus formában a [[[qWwOeTXjawZeZ3mZYdGNzQGZtLmdvdi5odQ==]]] címre kell megküldeni és ez az elektronikus cím használható a termelői csoportokkal összefüggő egyéb anyagok és kérdések megküldésére is, valamint a cégadatokban történt változások kötelező jelentésére is.

2018. évről szóló éves beszámoló jelentés, 2019.:

Új formátumú táblázatok beszámoló jelentésekhez:

2018_19_TCS_évesbesz_MEGA
2018_19_TCS_évesbesz_NÖV
2018_19_TCS_évesbesz_ÁLLAT
2018_19_TCS_évesbesz_ADATLAP
2018_19_TCS_évesbesz_ÜTMOD

2018_19_TCS_évesbesz_ÜTVÁLT

(Agrárminisztérium Piacszervezési Főosztálya)