A magyarországi iskolagyümölcs-és iskolazöldség-program az európai iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program része, amely az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg.

Hírek, új információk

 

KÍSÉRŐ INTÉZKEDÉSEK
A 2016/2017. tanévtől kezdődően a kísérő intézkedésként végrehajtott kóstoltatás költségein kívül támogatás igényelhető az alábbi, letölthető, foglalkoztató füzet nyomdaköltségeihez is.

Foglalkoztató füzet minimálisan elvárt nyomdai minősége:
-    belív: 120 g ofszett 4+4 szín nyomás
-    borító: 200 g műnyomó 4+4 szín nyomás felületkezelés nélkül

A számlán fel kell tüntetni a nyomtatott füzetek darabszámát!

Háromféle füzet tölthető le (1-2, 3-4, 5-6. osztályok) két-két verzióban. A verziók csak a fedlapon lévő logóban (alma vagy körte) különböznek. A verziók közötti választás a szállító döntése szerint történhet.

A füzeteket (tanévenként, tanulónként egy füzetet) a kóstoltatással együtt kell kiosztani!

A füzet borítójának belsején kóstolási jegyzet található, amelyet a tanulók töltenek ki. A füzettel együtt a szállító pályázati felhívása is kiosztható, ehhez a sémát a füzet hátsó borítójának beloldala tartalmazza, amelyet a szállító tölt fel tartalommal. Ehhez Word formátumú oldal található külön fájlban.

A füzetek átvételéről és kiosztásáról az iskolának igazolást kell kiállítania a szállító részére, amelyet a támogatási kérelemhez kell csatolni.

Foglalkoztató füzet 1-2. osztályosoknak– alma logóval

Foglalkoztató füzet 1-2. osztályosoknak– körte logóval
Foglalkoztató füzet 3-4. osztályosoknak – alma logóval
Foglalkoztató füzet 3-4. osztályosoknak– körte logóval
Foglalkoztató füzet 5-6. osztályosoknak – alma logóval
Foglalkoztató füzet 5-6. osztályosoknak – körte logóval
Kóstoltatási jegyzet (az első borító belső oldala) – szerkeszthető – keret nélkül
Kóstoltatási jegyzet (az első borító belső oldala) – szerkeszthető – kerettel
Pályázati felhívás (a hátsó borító belső oldala) – szerkeszthető – keret nélkül
Pályázati felhívás (a hátsó borító belső oldala) – szerkeszthető – kerettel


PLAKÁT
Az iskolákban kötelezően kifüggesztendő, A3-as formátumú plakát – nyomdának átadható fájlként – innen tölthető le.
A3-as plakát – alma logóval
A3-as plakát – körte logóval

EGYÉB GRAFIKAI ELEMEK
A fentieken felül szabadon használhatóak a kör és szögletes alakú logók, valamint a fekete-fehér logóminták, amelyek ajándéktárgyakra nyomtathatók.

Az A4-es formátumú plakát, illetve kerettel ellátott üres oldal szintén szabadon használható, pl. a pályázati díjként átadandó oklevelek elkészítésére.

Keretes, színes almalogó
Keretes, fekete-fehér almalogó
Kör alakú, színes almalogó

Keretes, színes körtelogó
Keretes, fekete-fehér körtelogó
Kör alakú, színes körtelogó

A4-es plakát – alma logóval

A4-es plakát – körte logóval

A4-es keret (JPEG-kép)
A4-es keret (PDF)


Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program nemzeti stratégiája

-    2015/2016-2019/2020. tanévi nemzeti stratégia
-    2014/2015. tanévi nemzeti stratégia
-    2013/2014. tanévi nemzeti stratégia
-    2012/2013. tanévi nemzeti stratégia
-    2011/2012. tanévi nemzeti stratégia
-    2010/2011. tanévi nemzeti stratégia
-    2009/2010. tanévi nemzeti stratégia

Jogszabályok

-    A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-programtól kezdve alkalmazandó)

-    A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet 5. cikke (a 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-programtól kezdve alkalmazandó)

-    A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről) szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet


-   A Bizottság (EU) 2016/247 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. december 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről

-    A Bizottság (EU) 2016/248 végrehajtási rendelete (2015. december 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az említett támogatás indikatív elosztásának megállapításáról


-    A vidékfejlesztési miniszter 50/2012. (V. 25.) VM rendelete az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

Formanyomtatványok

Az Iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásához szükséges formanyomtatványok a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján a „Közlemények” menüpontban érhetők el.

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program értékelése

-    A 2010/2011. tanévi iskolagyümölcs-program értékelése
A 288/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (2) bekezdése előírta a 2010/2011. tanévi iskolagyümölcs-program értékelését, amelyet az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet végezett el. Az értékelésről készített tanulmány innen letölthető.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet a 2011. évi iskolatej-program és a 2010/2011. tanévi iskolagyümölcs-program végrehajtásáról és tapasztalatairól készített tanulmányt, amelyet 2012-ben „Az EU iskolatej- és iskolagyümölcs programjának magyarországi tapasztalatai” címmel jelentetett meg.

-    A 2011/2012-2013/2014. tanévi iskolagyümölcs-program értékelése
A 2011/2012-2013/2014. tanévi iskolagyümölcs-programnak az ERUDITIO Oktatási és Szolgáltató Zrt. által végzett értékeléséről készített zárójelentés itt olvasható.


Az Európai Unió iskolagyümölcs-honlapja

Az Európai Unió által fenntartott iskolagyümölcs-honlap angol, német, francia nyelven – és esetenként magyarul is – tartalmaz információkat az uniós tárfinanszírozású iskolagyümölcs-programmal, annak jogi szabályozásával, költségvetésével, értékelésével és az egyes tagállamokban történő végrehajtásával kapcsolatban.

„Egyéb zöldség-gyümölcs fogyasztást ösztönző programok

Az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága 2014-2015-ben zöldség-gyümölcs fogyasztást ösztönző pilot programot valósított meg „Az egészséges család” címmel Magyarország két régiójában, Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön. A programmal kapcsolatban számos érdekes információ található a http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/projects/ep_funded_projects_en.htm#fragment1 weblapon angol és magyar nyelven.”

(Földművelésügyi Minisztérium)