A nyíregyházi Huszár-telepi iskola ügyében a mai napon megszületett a másodfokú bírósági ítélet. A felperes CFCF tevékenységének sajnálatos következményeként így több olyan gyermek eshet el a kiemelkedő minőségű oktatástól, akiknek korábban, az iskola megalakulását megelőzően ilyen mértékű gondoskodásra és személyre szóló tanításra esélyük sem volt.

Magyarország Kormánya elítéli a szegregációt, amelyet a magyar törvények is tiltanak. Minden esetben, amikor bebizonyosodik a szegregáció, annak felszámolására minden szükséges intézkedést megteszünk. Az EMMI által 2013 júniusában megalakított Antiszegregációs Kerekasztalt megújítottuk – amely épp ma is ülésezik –, melynek fő feladata a szegregáció megszüntetésére irányuló javaslatok megfogalmazása.

A Huszár-telepi iskola ügye azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy szükséges megvizsgálni, milyen jogszerű módjai lehetnek azon iskolák működtetésének, amelyek a hátrányos helyzetű gyerekek esélyteremtő felzárkóztató oktatását segítik, felkészítve őket arra, hogy ne leszakadóan, hanem sikeresen és eredményesen vehessenek részt a későbbiekben az integrált oktatásban.

(Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság)