Az emberi erőforrások minisztere által elrendelt TÁMOP-2.4.3.D.3-13/1-2013-0001 „Foglalkoztatási Szövetkezet - Híd a munka világába” című projekt monitoring ellenőrzése 2015. március 31-én befejeződött. Közlemény

Az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) által megvalósított program szabályossági ellenőrzése mintegy 150 tételt érintett, többek között 12 darab közbeszerzési eljárás és 25 darab közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés vizsgálatát. Az ellenőrzés során szabálytalansági gyanú két esetben merült fel, amelyek a bútorbeszerzést és a gépkocsi használatot érintik. Mindkét beszerzés esetében az emberi erőforrások minisztere szabálytalansági eljárást indított. Mindez nem befolyásolja a program további folytatását és a szabályos kifizetések elszámolását.

A monitoring ellenőrzés keretében végzett hatékonysági vizsgálat alapján a miniszter felhívta a kedvezményezett figyelmét arra, hogy a projektszervezet átalakítására – a hatékonyság és az átláthatóság érdekében – dolgozzon ki javaslatot. A miniszter a projekt felügyeletének átalakítása során egy felügyelő tanács, valamint a területi alapon szervezett vállalkozási egyeztető rendszer létrehozását kezdeményezte. A pályázati felhívás előírásainak, illetve a vonatkozó elszámolási szabályoknak megfelelő javaslat előterjesztésére 30 napos határidőt adott.

A monitoring ellenőrzés célszerűségi vizsgálatának keretében a miniszter felhívta a támogatottakat a duális képzési programok megszervezésére. Ezeknek a következő 8 hónapban úgy kell megvalósulniuk, hogy azok keretében tanulásra és munkagyakorlat megszerzésére nyíljon mód. A támogatottaknak a „Híd a munka világába” című program szakmai tervezését végző Nemzeti Munkaügyi Hivatal jogutódjával kell mielőbb megtenniük javaslatukat.

A minisztérium a NAV nyomozati szervétől arról értesült, hogy az a költségvetési csalás ügyében nem lát okot a nyomozás megindítására.

Az emberi erőforrások minisztere tájékoztatta az ORÖ-t arról, hogy Farkas Flórián, miniszterelnöki biztos, az elmúlt hónapokban feltárt mintegy 1000 roma foglalkoztatását lehetővé tevő programot. A miniszter célszerűnek tartja, hogy a Foglalkoztatási Szövetkezet a továbbiakban ezekhez a programokhoz kapcsolódó képzéseket és munkagyakorlatokat szervezzen. A miniszter felkérte az ORÖ-t és Farkas Flórián miniszterelnöki biztost, hogy április 30-ig tájékoztassák a nyilvánosságot, hogy várhatóan milyen keretek között, és milyen létszámban történik meg a Szövetkezet tagjainak foglalkoztatása.

(EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)