A „Gyermekeink Biztonságáért” Kiemelt Ügyek Munkacsoportjának szerdai ülésén a média gyermekekre, a gyermekvédelmi intézményekre gyakorolt hatását elemezték.

A társadalmi felháborodást kiváltó gyermekek bántalmazásáról szóló hírek kapcsán Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért államtitkára is többször felhívta a figyelmet a média fokozott felelősségére, a hiteles, alapos tájékoztatás fontosságára.

Czibere Károly emlékeztetett rá, hogy a tavaly őszi eseteknél az Alapvető Jogok Biztosa szerint némely esetben fennállt a veszélye, hogy olyan torzított kép kerül a nyilvánosság elé, amely érdemi, teljes körű helyzetelemzés hiányában komoly kárt okozhat az érintett gyermekeknek és szakembereknek egyaránt.

Az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság által létrehozott munkacsoport célja annak vizsgálata, hogy a gyermek bántalmazása, elhanyagolása ügyében az érintett gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok, a gyermek ellátását, ügyeinek intézését biztosító személyek, szervek, szervezetek a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése érdekében, illetve ellátása során a hatályos jogszabályoknak, valamint egyéb szakmai szabályozókban foglaltaknak megfelelően jártak-e el. Az elmúlt időszakban a munkacsoport komplex munkájának köszönhetően, mind a törvényi szabályozásban, mind protokollok, módszertanok kidolgozásában jelentős eredmények születtek.

A munkacsoport tagja az Alapvető Jogok Biztosa, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a legfőbb ügyész, az országos rendőrfőkapitány, a Miniszterelnökség, az igazságügyi miniszter, a belügyminiszter és az Integrált Jogvédelmi Szolgálat főigazgatója által delegált képviselő.

(EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság)