Az emberi erőforrások minisztere 2016. szeptember 1-jén 1115 egyetemi, illetve főiskolai hallgató részére adományozott köztársasági ösztöndíjat a 2016/2017-es tanévre.

A köztársasági ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza egy tanév 10 hónapjára a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére, elért eredményük fenntartásának támogatása céljából.

A pályázatot a felsőoktatási intézmények írják ki, majd az intézményi bírálatot, rangsorolást követően terjesztik fel a miniszter részére ezen ösztöndíjra javasolt hallgatóik nevét. A köztársasági ösztöndíj folyósítására az államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók jogosultak; összege 2016-ban 34 ezer forint havonta.

(EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság)