Pótmeghirdetés a Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj (Új Nemzeti Kiválóság Program) 2017/2018. tanévi Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat és a Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat Pályázati Kiírásai kapcsán négy állami felsőoktatási intézmény részére

Ezúton értesítjük a Tisztelt Pályázókat, hogy 2017/2018. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj (Új Nemzeti Kiválóság Program, a továbbiakban: ÚNKP) 2017. május 5-én megjelent Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat és a Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat Pályázati Kiírásai a kiírások 4. sz. mellékletében felsorolt állami felsőoktatási intézmények részére pótmeghirdetés keretében újra megnyitásra kerülnek. A 4. sz. mellékletben felsorolt felsőoktatási intézményekhez a 2017. május 5-én meghirdetett Pályázati Kiírások keretében nem érkezett elegendő számú pályázat, valamint az intézmény számára megítélésre került keret és a beérkezett pályázatok alapján teljes egészében nem lekötött maradványforrás átcsoportosítására nincs lehetőség, mert az intézmény csak ÚNKP „A” kerettel (alap-, mester (osztatlan) képzés keret) rendelkezik. A jelen közlemény szerinti 4. sz. melléklet a 2017. május 5-én megjelent Pályázati Kiírás 1. sz. mellékletének helyébe lép.

A Pályázati Kiírásokat az alábbi módosításokkal, valamint a pótmeghirdetés feladat- és ütemtervével (ÚNKP Ösztöndíj Működési Szabályzat 4. sz. melléklet) együtt kell figyelembe venni:

A pótmeghirdetés keretében a Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat és a Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat Pályázati Kiírásának 7.3. pontjában szereplő, az ösztöndíj odaítéléséről szóló oktatásért felelős miniszteri döntés dátuma módosul 2017. augusztus 25. napjáról 2017. augusztus 30. napjára, továbbá módosul a 9. pontban a pályázatok benyújtásának határideje 2017. június 28. – 2017. július 28. közötti időszakra.

(EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság)