A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az idei tanévben is meghirdeti a pedagógus-utánpótlás biztosítását segítő pályázatot, a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programot. A pályázat legfőbb célja, a kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása, a szakos tanári ellátottság növelése, a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása a hivatásuknak megfelelő munkakörben történő elhelyezkedésre, valamint számukra a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása.

A sikeres pályázók számára az ösztöndíj már az első félévben 125.000 Ft - 375.000 Ft/félév/fő közötti összeget jelenthet. A pályázat elektronikus beadásához a Központ honlapján található elektronikus felület áll rendelkezésre: http://osztondij.klik.gov.hu

A pedagógus hiány miatt a kiemelten támogatott szakok közé tartozik az informatikatanár, a matematikatanár, a testnevelő tanár, a biológiatanár, a fizikatanár, a kémiatanár, a technika, az életvitel-és gyakorlat-tanár, a természetismeret-környezettan tanár.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programban részt vevő hallgató a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

2013-2014-ben 529 pályázóból 393 hallgató kötött támogatási szerződést, a következő tanévben 570-ból 470 hallgató járt sikerrel, míg idén 478-ból 358 pályázó kapott lehetőséget részt venni a programban.

Jelenleg 1127 magyarországi lakcímmel rendelkező és 29 szomszédos országban élő, de magyarországi felsőoktatási intézményben tanuló hallgatónak van aktív szerződése. (45 szerződés felmondás, vagy az képzésből kikerülés következtében szűnt meg. )

A program forrása a Központ Költségvetésében a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjprogram finanszírozására elkülönített keret, mely évről évre nő. 2013-ban 80 millió Ft, 2014-ben 361 millió Ft, 2015-ben 594,3 millió Ft, idén pedig már 680,6 millió Ft áll rendelkezésre.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. szeptember 30.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az elektronikusan kitöltött adatlapot a felületről kinyomtatva, aláírással ellátva postai úton is el kell küldeni az alábbi címre:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

(EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság)