Tévesen állítja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, hogy csak egy évre kapták meg a béremelés utolsó részletét a tanárok.

A kormány elkötelezett a pedagógusok munkájának anyagi megbecsülésében, a többletmunka elismerésében, éppen ezért a költségvetési törvényben garantált módon a következő években is rendelkezésre áll az iskolák számára a differenciáltan kiosztható, 3,5 százalékos béremeléshez szükséges pénzügyi fedezet. A kormány lehetőséget biztosított arra, hogy a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó béremelés utolsó részletét az intézményvezető - a nevelőtestülettel közösen elfogadott szempontrendszer alapján - differenciáltan, a pedagógusok által végzett munka mennyiségét és minőségét elismerve ossza ki. A differenciálást választó intézményekben a fizetést a garantált illetménytől lehet eltéríteni a 3,5 százalékos bértömeg erejéig. Fontos, hogy a köznevelési törvény értelmében differenciálás esetén sem lehet senkinek sem alacsonyabb a fizetése, mint a 2017 augusztusi bére.

Az intézményvezetőknek a tanárokkal közösen minden évben lehetőségük lesz eldönteni, hogy a 3,5 százalékos béremeléssel járó pénztömeget egységesen vagy a már említett szempontrendszer alapján, differenciáltan osztják szét a pedagógusok között. Minden pedagógus esetében a fenntartó a garantált, emelt illetményalap szerint történnek a törvényben meghatározott átsorolások, nem pedig a differenciálás függvényében, azaz senki sem jár rosszabbul a differenciálással. Az állami fenntartású köznevelési intézmények több mint 95 százaléka úgy döntött az idei tanévben, hogy mindenki egységesen megkapja a béremelést.

(EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság)