Az EMMI sajnálattal látja, hogy álhírekre építve hangulatkeltésre próbálják meg ismét felhasználni az oktatást. Az új Nemzeti Alaptanterv előkészítése a törvényben meghatározott rend, szakmai eljárások és egyeztetések szerint történik, a szakmai nyilvánosság teljes, ütemezett bevonásával. Jelenleg a NAT koncepciótervezetének kidolgozása zajlik és folyamatosak a szakmai egyeztetések.

Az új Nemzeti Alaptanterv koncepciótervezete a Köznevelési Kerekasztal mellett működő tartalomfejlesztési munkacsoportban folytatott munka eredményeit felhasználva készült el. A koncepciótervezetét Csépe Valéria professzor asszony, köznevelés tartalmi megújításáért felelős miniszteri biztos több szakmai fórumon ismertette, beleértve Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Közoktatási Elnöki Bizottságát, valamint az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya Pedagógiai Tudományos Bizottságát.

A koncepcióra érkezett javaslatokról és együttműködési szándékokról azóta is folyamatos az egyeztetés a magyar és külföldi szakemberekkel, civil és szakmai szervezetekkel, jelenleg és egészen az év végéig folyik a koncepció mélyítése, bővítése.  Az új nemzeti Alaptanterv készülő koncepciójáról a következő időszakban számos alkalommal tervezünk előadást szakmai fórumok keretében, többek között szeptember 27-én a Nemzeti Pedagógus Kar szervezésében, szeptember 29-én a Digitális Oktatási Konferencia és Kiállításon, november 7-9. között az Országos Közoktatási Szakértői Konferencián.  A nyílt szakmai egyeztetésre, párbeszédre számos alkalommal lesz további lehetőség.

Az új NAT fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen, uniós támogatással valósul meg, ezzel kapcsolatosan minden információ nyilvános. A projektrészre elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 2,4 milliárd forint, a támogatás mértéke 100%.  A projekt nem csak a NAT megalkotására terjed ki, hanem a kerettantervek kidolgozására, és pedagógusok felkészítésére is. Ez számos pedagógiai szakember, fejlesztő, egyetemi professzor, tanügyigazgatási szakértő, gyakorló pedagógus bevonásával fog megtörténni.  A megvalósítás tervezett befejezése 2020. október 31, de ez nem jelenti azt, hogy az új NAT bevezetése emiatt 2020-ra tolódna.

(EMMI)