Az intézmény vezetőinek felelősségét vizsgálja a minisztérium a szabálytalan érettségi vizsga miatt a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumban.

A kormányhivatali vizsgálat is megerősítette a kirendelt érettségi biztosok által a gimnázium felnőttoktatási tagozatán lefolytatott szóbeli érettségi vizsgán észlelt súlyos szabálytalanságokat. Az intézményben arra jogosulatlan tanulókat (20 főt) engedtek érettségizni, ami az iskola vezetésének a hibája, esetükben ugyanis nem voltak meg a vizsgára bocsájtás feltételei. Az érintett diákok jellemzően más középiskolába is jártak, a Szinyeibe való átvételkor különbözeti vizsgát kellett volna letenniük, de ez nem történt meg, ami jogszerűtlen.

A diákok érettségijét a kormányhivatal érvényesnek tekinti, de érettségi bizonyítványt csak azután kaphatnak, miután azokból a tantárgyakból is osztályozó vizsgát tettek, amelyeknek korábban nem teljesítették a tanulmányi követelményeit.

(EMMI)