Miniszteri dicsérő oklevelet adományozott a mátészalkai Képes Géza Általános Iskola igazgatója és alkotó közössége részére az Emberi Erőforrások Minisztere nevében a Kultúráért Felelős Államtitkár.

Mind a kulturális, művészeti értékek, mind nemzeti történelmünk örökérvényű igazságai, s ezekből fakadóan az alapvető emberi értékek, viselkedési normák átadásának el kell kezdődnie kisgyermek korban, és végig kell kísérnie a gyermek életét a felnőtté válás pillanatáig. Ebben kiemelkedő szerepe és felelőssége van a család mellett az iskolának, a pedagógusnak, tehát annak a környezetnek és közösségnek, ahol a gyermek legelemibb lexikális, kulturális, erkölcsi, viselkedési ismereteket elsajátítja.

A mátészalkai intézmény ebben a tevékenységben nyújtott példaértékű, a magyar nemzeti identitásunk megőrzését, történelmi értékeink örökítését szolgáló teljesítményt. Amint azt az elmúlt évek kitartó munkája igazolja, a Képes Géza Általános Iskola vezetői, pedagógusai, alkotó közössége ebben a nagy felelősséggel járó küldetésben szilárd hittel, következetes pedagógiai munkával példát adtnak minden oktatási intézménynek.

(EMMI)