2020. február 14-én megjelentek az előadó-művészeti törvény szerinti 2020. évi működési pályázatok a színházak, táncegyüttesek, illetve zenekarok és énekkarok részére 1.259.300.000 Ft-os pályázati keretösszeggel.

A kultúráért felelős államtitkár meghozta a pályázatokról szóló döntést az általa felkért szakértői kuratóriumok véleményének figyelembevételével, illetve az előadó-művészeti bizottságok döntési javaslata alapján, a törvényes határidőn belül.

A támogatásra azok a szervezetek nyújthattak be pályázatot, amelyek nem szerepelnek a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben, továbbá szerepelnek a Pest Megyei Kormányhivatal hatósági nyilvántartásában - a pályázat benyújtása napján - előadó-művészeti szervezetként (állami fenntartású előadó-művészeti szervezet nem nyújthat be pályázatot).

A fővárosi székhellyel rendelkező szervezetek esetében - a Fővárossal megkötött közös működtetési megállapodásnak megfelelően - változtatás nélkül fogadta el a döntéshozó a Főváros által javasolt szakmai kuratórium javaslatait.

(EMMI)