2020-ban összesen 22,8 millió forint állami támogatást ad az Emberi Erőforrások Minisztériuma a közlevéltárak levéltár-szakmai feladatok elvégzésére.

A támogatás célja, hogy biztosítsa a közlevéltárakban őrzött maradandó értékű iratanyag szakszerű kezelését, épségben és használható állapotban történő megőrzését és használhatóvá tételét.

A levéltári munka jelentőssége és fontossága kiemelkedő, hiszen a levéltár a közösségi emlékezet maga. Amit a szűkebb vagy tágabb közösség megél, azt a levéltárakban kezelik, vagyis összességében nemzeti identitásunk múltban gyökerező forrása. Levéltáros szakembereink pedig azok, akik mindezt feldolgozzák, védelmezik, majd hozzáférhetővé teszik nemcsak jelen generációknak, hanem a jövő állampolgárainak is. Támogatásuk tehát fontos és az EMMI idén összesen 22,8 millió forinttal segíti szakmai munkájukat illetve technikai fejlesztéseiket.

A támogatási kérelmek benyújtására vonatkozóan közzétett felhívásra 20 intézmény nyújtott be kérelmet.

(EMMI)