Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár ünnepi beszéde 2015. január 22-én, a magyar kultúra napja alkalmából átadott Minősített Közművelődési Intézmény Cím és Közművelődési Minőség Díjak ünnepélyes átadóján.

Tisztelt Ünnepeltek, Díjazottak Ünneplő Közönség! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A közművelődés fontos tevékenysége, területe nagyjából egyidős lehet a reformkori nagy magyar törekvésekkel. Láthattuk, hogy az első magyar kormány az 1848-49-es időszakban fontos területként fordult a művelődés felé.

Azok a szakemberek, akik az elmúlt évtizedekben ezen a területen dolgoztak, hiánypótló munkát végeztek. Napjainkban a 21. század követelményeinek időszakában új szemléletmódot képviselnek a teremben jelen lévő díjazottak és szerte az országban a kultúra e területén dolgozó szakemberek.

Hiszünk abban, hogy a jelenkor nehézségei, társadalmat bomlasztó tényezői ellenhatásaként fontos küldetést végeznek azok a szakemberek és azok a szakmai csoportok, akik megpróbálnak valamilyen kulturális érték mentén közösséget szervezni és építeni a településeinken.

Köszönettel adózunk mindenkinek, aki ebben a társadalomépítő, közösségszervező, és a magyar nemzet egészének szövetségi rendszerét gyógyító és javító szakmai munkában tevékenykednek. Köszönjük tehát önöknek ezt a minősített munkát.

A minősített közművelődési intézmény cím három évig viselhető a kitüntetett intézmények esetében. A közművelődési minőség díj évente egy intézménynek adható át. A díjaknak és címeknek a birtokosai büszkén tekinthetnek munkájukra. Mi pedig, akik a díjazottakról döntünk, azt mondhatjuk, hogy íme, egy olyan díj, amely a kultúra ünnepéhez, a Magyar Kultúra Napjához méltó módon, objektív mérőszámok alapján kerül odaítélésre. Ezáltal mondhatjuk, hogy akik ma díjazásban részesülnek, a közösségi művelődésben, szerte az országban részt vevő, gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek biztosítják azt az alapvető jogot, hogy a lehető legjobb körülmények között férjenek hozzá – hozzáértő szakemberek közreműködésével és segítségével – a tanuláshoz, művelődéshez, hogy alakíthassák közösségeiket, tegyék élhetőbbé és otthonosabbá településeiket.

Munkájuk sokkal nagyobb annál, mint ahogy én most ezt röviden összegezni tudtam. Hiszen az a kihívás, hogy a rendszerváltás előtti időszakban szétszakadt közösségek és az 1990 után eltelt időben a civil társadalom irányából történt újraszerveződések, a társadalom szövetének újraszövése időszakában képesek vagyunk-e nagyobb lendületet venni, kell, hogy hajtson bennünket szakmailag a mindennapjainkban is.

A kulturális tárca az emberi erőforrások egyik fontos tényezőjeként arra készül, hogy Önökkel együttműködve az életminőség javítását tudja kínálni a magyar társadalom azon tagjai számára, akik a kultúrával való találkozás vonatkozásában hiányokat szenvednek. Ebben a közösségi művelődés területe, az értékek képviselete, számbavétele és az ezek mentén történő közösségszervezés egy kiemelt küldetés.

Erre bátorítom Önöket és köszönöm, hogy az Önök nagyon komoly értékmegtartó és értékközvetítő tevékenysége, amely a díjra és a címre méltókká tette Önöket, munkatársainkká, mindennapi partnereinkké tesz ebben a kormányzati-társadalompolitikai célkitűzés elérésében.

Köszöntöm a díjazottakat és szeretném a mindannyiunk figyelmét a mai napon, a Magyar Kultúra Napján a kulturális terület kiemelkedő részére, a közösségi művelődés irányába fordítani. Sok sikert kívánok mindannyiuknak az elkövetkező időszakban is!

(EMMI, Kultúráért Felelős Államtitkárság)