A Köznevelésért Felelős Államtitkárság hivatalos szakmai egyeztető tárgyalópartnere a pedagógusok köztestülete, a Nemzeti Pedagógus Kar, a köznevelésben dolgozó munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos kérdésekben pedig a pedagógusok reprezentatív szakszervezete.

A Köznevelésért Felelős Államtitkárság és az Oktatási Hivatal a héten folytatta a 2015 novemberében megkezdett tárgyalásokat a tanfelügyeleti és intézményi önértékelési rendszer bevezetésének tapasztalatairól, a szükséges egyszerűsítésekről és az adminisztráció-csökkentésről. Az Államtitkárság 2016. január 12-én a Pedagógusok Szakszervezetével, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezettel és az Oktatási Vezetők Szakszervezetével tárgyalt, majd 2016. január 14-én a Nemzeti Pedagógus Kar és a Közoktatási Szakértők Országos Egyesületének tárgyalódelegációjával – közte számos intézményvezetővel, tanfelügyelő, minősítő szakértővel – folytatott eredményes szakmai egyeztetést.

Az egyeztetéseknek köszönhetően számos fontos kérdésben már a tárgyalások korábbi szakaszában megegyeztek a résztvevők. A szakmai szervezetek és az oktatásirányítás egyetértett abban, hogy a köznevelési rendszer színvonalának további javítása érdekében szükség van a pedagógusok, intézményvezetők és intézmények egységes és nyilvánosan ismert szempontok szerinti külső és belső értékelésére. Egyetértettek ugyanakkor abban is, hogy az önértékelési rendszer bevezetésének tapasztalatai alapján szükséges a rendszer finomhangolása annak érdekében, hogy az önértékelés és a tanfelügyelet ne járjon túlságosan sok adminisztrációval, ne jelentsen jelentős többletmunkát a pedagógusok, szakértők számára, de ne sérüljön semmiképp az egyszerűsítések következtében a tanfelügyeleti és önértékelési rendszer szakmai színvonala sem. Az egységes szempontok szerint megvalósuló önértékelési rendszer működése – ahogyan azt a nemzetközi gyakorlat is igazolja – fontos biztosítéka annak, hogy az intézmények külső értékelésekor a tanfelügyeleti látogatáskor a vizsgált nevelési-oktatási intézmények saját magukkal szemben megfogalmazott elvárásait, sajátos adottságait is figyelembe vegyék a külső értékelők. A szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel való egyeztetések eredményeképpen már döntés született arról, hogy a teljes körű intézményi önértékelést nem kettő, hanem öt éves időszakonként végzik el mind a pedagógusok, mind az intézményvezetők, mind pedig az intézmények. Döntés született arról is, hogy az önértékelés és a tanfelügyelet átmeneti ideig nem számít bele a pedagógusok minősítésébe.

A 2016. január 14-ei tárgyaláson a felek számos konkrét – eljárásrendbeli és eszközrendszert érintő – kérdésben megállapodtak, minek köszönhetően az önértékelési, tanfelügyeleti és a pedagógusminősítési rendszer kevesebb teherrel fog járni a pedagógusok, intézményvezetők és mesterpedagógus szakértők számára. A január 14-ei megállapodások egy része már a 2016-os önértékelési, tanfelügyeleti és minősítési eljárások során is érvényesíthető, míg a nagyobb horderejű változások a 2017. évi eljárások megkezdésével lépnek hatályba.

A felek megállapodtak abban is, hogy még januárban folytatják a szakmai egyeztetéseket.

(EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság)