A köznevelési törvénymódosítással kapcsolatban megjelenő, hamis látszatot keltő és a valóságot elferdítő nyilatkozatokkal és sajtómegjelenésekkel kapcsolatban továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a törvénymódosítás következtében a nemzeti köznevelésről szóló törvény egy olyan új ponttal egészült ki (Nktv. 94. § (4) bekezdésében létrejövő z. pont), amely egy önmagában a feltételezett hatásokkal nem bíró rendelkezés, s amely nem a miniszternek, hanem a kormánynak, és nem az Ebktv. alóli felmentésre, hanem a már hatályos törvényi rendelkezésekben foglalt tartalmi követelmények érvényesülését szolgáló részletszabályok megalkotására ad felhatalmazást.

A törvénymódosítás nem csökkenti, hanem erősíti az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését.

A törvénymódosítás szükségességét a korábbi szabályozás hiányosságai és a bírói gyakorlat is jól mutatja. A készülő rendelet tervezetének első változatát a minisztérium korábban az Antiszegregációs Kerekasztal tagjai számára bemutatta, az első egyeztetés megtörtént az egyházi és nemzetiségi képviselőkkel. A rendelettervezetet javaslataik értékelése után válhat nyilvánossá - a minél szélesebb körű szakmai és társadalmi párbeszéd érdekében.

Ahogy korábban is hangsúlyoztuk, Magyarország Kormánya továbbra is elkötelezett az integrált oktatás mellett. Célunk a minőségi, esélyteremtő oktatás feltételrendszerének fejlesztése, ami kulcsfontosságú a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásában. Hosszú távú stratégia keretében kell megoldani a romák integrációjának, oktatásának kérdését, és ez nem kizárólag a roma családok, az iskolák vagy a helyi közösségek, hanem az egész nemzet közös ügye.

(EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)