A sajtóban megjelent rosszindulatú és alaptalan híresztelésekre reagálva ismételten hangsúlyozzuk, hogy Magyarország Kormánya elítéli a szegregációt, amelyet a magyar törvények is tiltanak.

A köznevelési törvény – egyesek által félremagyarázott és a sajtóban torzított módon megjelenített - módosító javaslatnak az a fő célja, hogy a köznevelési törvényt összehangolja az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénnyel.

A módosítás – a jelenlegi alapjogvédelmi szint és törvényi garanciák megőrzése mellett – felhatalmazza a Kormányt, hogy bizonyos – addig hiányzó, alaki – részéletszabályokat rendeleti szinten határozzon meg. A módosítás – a felszólalók valóságot nélkülöző állításaival szemben - nem hatalmazza fel az oktatásért felelős minisztert arra, hogy eltekintsen az elkülönített oktatás törvényi tilalma alól!

A hatályos jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy a szülő kezdeményezésére és önkéntes választás alapján nemzetiségi vagy egyházi iskolát szervezzenek, amely azonban nem eredményezhet hátrányt a résztvevőknek. Az általunk benyújtott módosítás éppen a hátrányos megkülönböztetés lehetőségét kívánja kizárni. Magyarország Kormánya semmilyen módon nem kíván és nem is képes szegregációs hatást elérni. Elítéli a hátrányos megkülönböztetés és elkülönítés valamennyi formáját, valamint minden szükséges intézkedést megtesz, amikor iskolai vagy más jellegű szegregáció alapos gyanúja merül fel vagy bizonyosodik be. A tervezett törvénymódosítás nem teszi lehetővé a gyermekek elkülönítését, éppen hogy megfelelő keretszabályokat kíván biztosítani a hatályos törvények betartásához.

A rendelet tervezete széleskörű társadalmi egyeztetés után kerül Magyarország Kormánya elé, amelynek megalkotásában figyelembe veszünk szakemberek, valamint szakmai, nemzetiségi és vallási szervezetek álláspontjait. Az emberi erőforrások minisztere 2013-ban civil szakemberek bevonásával létrehozta az Anti-szegregációs Kerekasztalt, amely munkájával segíti a szegregációt felszámoló törekvéseket. A kerekasztal december 11-én újra összeül, a felek egyebek mellett erről a törvénymódosításról is tárgyalni fognak, valamint számos más, a Kormány anti-szegregációs törekvései is napirendre kerülnek.

(Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)