Magyarország határozottan támogatja a nemek közötti társadalmi egyenlőséget szolgáló intézkedéseket, ezért Brüsszelben szorgalmazta egy olyan tanácsi következtetés elfogadását, mely további feladatokat határoz meg a Bizottság és a tagállamok számára. Úgy látjuk, hogy a nők támogatása érdekében még sokat kell előrelépni, ezért is sajnálatos, hogy a kérdésben nem született Brüsszelben döntés.

A tanácsülésen a nők és férfiak társadalmi egyenlőségével foglalkozó tanácsi következtetést összekapcsolták egy olyan dokumentumnak a tárgyalásával, amely az LMBTI személyek jogainak és lehetőségeinek az erősítéséről szól. (Az LMBTI rövidítés a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális személyeket jelöli.)

Magyar részről javasoltuk a két dokumentum szétválasztását, és a nőket támogató tanácsi következtetés elfogadását, Brüsszelben azonban ragaszkodtak a két témában való együttes előrehaladáshoz.

Az LMBTI személyekről szóló, kizárólag a Bizottság által készített dokumentumot komoly, a tagállamok szuverenitásával összefüggő aggályok miatt a Tanácsülésen jelen formájában nem tudta támogatni Magyarország.

Hazánk számára kiemelkedően fontos az Alaptörvényben lefektetett alapelvek és értékek védelme. Nem tudunk és a jövőben sem fogunk olyan döntéseket támogatni, melyek nem tükrözik ezeket az értékeket.

Mivel a családjogi kérdések alapvetően nemzeti hatáskörbe tartoznak, számunkra nem elfogadható egy olyan uniós politikai döntés, amely közvetlenül vagy közvetve gyakorol nyomást Magyarországra, hogy vizsgálja felül a családjoggal kapcsolatos alapvető értékeit.

A jelenlegi hatályos magyar jogszabályok és a magyar Alaptörvény alapján az LMBTI személyek védelme az európai értékekkel összhangban hazánkban biztosított. El kell kerülnünk, hogy egy uniós dokumentum a nemzeti hatáskörök csorbításával lehetőséget teremtsen olyan intézkedések jövőbeni előírására és számonkérésére, amelyek számunkra ezen túlmenő, nem tisztázott kötelezettséggel járnának. A Tanácsülésen elutasított következtetések erre teremthettek volna lehetőséget.

A Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 2016. március 7-ei ülésén az EU Holland Elnöksége napirendre tűzte az Európai Bizottság „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért” című dokumentuma, továbbá az Európai Bizottság „Az LMBTI-személyek egyenlőségének előmozdítását célzó intézkedések” című dokumentuma kapcsán a Tanács részéről válaszként megfogalmazott két tanácsi következtetés-tervezetet. Az LMBTI személyek egyenlőségéről szóló dokumentumot Magyarország nem támogatta, így – mivel az Elnökség nem fogadta el a két dokumentum szétválasztására vonatkozó javaslatunkat -, a Tanács mai ülésén nem fogadta el egyik dokumentumot sem. A Holland Elnökség döntése szerint elnökségi következtetések készülnek, melyet a tervek szerint a Tanács júniusi ülésére kívánnak benyújtani.

(EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)