Az Emberi Erőforrások Miniszterének, Prof Dr. Kásler Miklósnak az előterjesztésére a Kormány elfogadta a Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 206/2018. (XI. 10.) Kormányrendeletet.

E jogforrás alapján 2019. január 1. napjával létrejött a Magyarságkutató Intézet.

Feladatai különösen a honfoglalás előtti magyar történelem, a magyarság őstörténetének interdiszciplináris kutatása, a honfoglalással, valamint a magyar középkorral kapcsolatos komplex kutatások, a kelet-európai térség egyes részeinek VIII–X. századi történeti-földrajzi tájrekonstrukciója, a magyarság történelméből származó hazai és külföldi, elbeszélő és írott levéltári forráskutatás, néprajzi és népzenei kutatások, oktatási és képzési tevékenység, részvétel a kulturális turizmus, vallás- és zarándoklatturizmus fejlesztésében, angol és magyar nyelvű folyóirat kiadása, archeogenetikai kutatások, a korai magyar történelem helyének vizsgálata a XXI. századi magyar önazonosságtudatban, továbbá a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, a magyar kultúra egészével való összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a köznevelésben.

A Magyarságkutató Intézet főigazgatói tisztségére 2018. november 16. napján pályázatot írtunk ki, melynek a leadási határideje 2018. december 17. napja volt. Az érvényes pályázatokat benyújtókat a Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere által létrehozott Bíráló Bizottság hallgatta meg. Kásler Miklós a Bíráló Bizottság véleményét mérlegelve Dr. Horváth-Lugossy Gábor József 2019. január 1. napjától tartó főigazgatói megbízásáról döntött.

(EMMI)