A Köznevelési Kerekasztal eddigi három ülése igazolta, hogy a gyermekek, a pedagógusok, az iskolák érdekét egyedül a párbeszéd és a közös munka szolgálja.

A kormány és a Köznevelési Kerekasztalon részt vevő szakmai szervezetek közös célja, hogy a gyermekek versenyképesebb tudást szerezzenek, a pedagógusok munkáját és az iskolák működését javítsa.

Ahogy az a köznevelési vitanapon is kiderült, az oktatásból egyértelműen az MSZP-SZDSZ-kormány vonta ki a pénzt az önkormányzatokon és a 13. havi pedagógusbérek megszüntetésén keresztül. A polgári kormány 2010 óta pótolja a pénzt az oktatásban az állami fenntartáson, a pedagógusok béremelésén és az iskolafejlesztéseken keresztül.

Az egy hónapja alakult Köznevelési Kerekasztal számos eredményt hozott. A kormány minden felvetést meghallgat a kerekasztalon, szinte minden felvetésre megoldást tud találni. Kivéve az újabb pedagógus-béremelést jelentő követelések, ingyenes tankönyvellátást veszélyeztető javaslatok, illetve az iskolák állami fenntartásból való kikerülése nem teljesíthetőek.

A kormány álláspontja szerint a korábbi önkormányzati fenntartású oktatási rendszer megbukott, az önkormányzatoknál 1300 milliárd forint adósság halmozódott fel, több száz iskolát zártak be és több ezer pedagógus maradt állás nélkül, ezért azon oktatási rendszerhez nem szabad visszatérni, ehhez pedig szükséges az állami intézményfenntartás szerepének megőrzésére. Ebben a Köznevelési Kerekasztal legutóbbi, március 8-i ülésén is teljes egyetértés volt a tagok között, ahogy abban is, hogy az állami intézményfenntartó szervezeti struktúráját ősztől mindenképpen át kell alakítani.

Az alig egy hónapja alakult Köznevelési Kerekasztal emellett számos más ügyben is érdemi véleményt fogalmazott meg és tett javaslatot, amelyek végrehajtása részben már meg is kezdődött: javítjuk a Klik finanszírozását, megkezdtük tartozásának rendezését. Továbbá több hatáskört kapnak az iskolaigazgatók, rendezzük a foglalkoztatási kérdéseket, de például felülvizsgáljuk az előmeneteli rendszert, a nem oktatói dolgozók jövedelmi rendszerét, fejlesztjük a pedagógusképzést, átalakítjuk a továbbképzési rendszert, felülvizsgáljuk a kerettantervet, a nemzeti alaptantervet is.

(EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)