Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Budai Várban átadta a Népművészet Mestere díjakat. A díjazottak közt van énekes, táncos, furulyás, szűrhímző, szíjgyártó, csont-, szaru- és fafaragó is.

Balog Zoltán az ünnepségen elmondta: Magyarország és a magyarok számára a népművészet, a népi kultúra különös jelentőséggel bír. A népművészet mesterei azt a reményt tartják életben, hogy ez része lehet a 21. században is az életünknek – tette hozzá.

Kép letöltéseFotó: Bartos Gyula

Mint fogalmazott: „a díjazottak nem kevesebbet adnak nekünk ma, amikor a magyar falu már csak nyomokban viseli magán azt az ékes koronát, amellyel a paraszti létforma századokon át feldíszítette, mint azt a bizonyosságot, hogy – mint az anyanyelvünk – az anyaművészetünk is élő, egyedülálló, szervesen az énünkbe épült megfogalmazás, a lényünket adja és ebben van fennmaradásunk záloga.”

A díjazottak a magyar népművészet különböző ágaiban adják hozzá tehetségüket, tudásukat, szorgalmukat ahhoz a hagyományhoz, melynek őrzésére, ápolására, továbbadására, fejlesztésére elhívást kaptak – emelte ki a tárca vezetője.

Kép letöltéseFotó: Bartos Gyula

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a magyar népművészeti alkotómunka területén kiemelkedő művészi értékteremtő munka elismerésére, az eredeti népi hagyományokban felnőtt, azokat tehetségükkel, egyéniségükkel tovább gazdagító és tanítványoknak továbbadó népművészek számára a Népművészet Mestere díjat adott át

Berszán Fülöp énekes-zenész részére az archaikus gyimesi énekes és zenei, valamint néptánckultúra megőrzéséért, továbbörökítéséért;

Csíbi Gyuláné szűrhímző részére a több évtizedes szűrhímző tevékenységéért. Munkái híven tükrözik a hagyományos hortobágyi népviseletet;

Dezsőné Kádár Erzsébet énekes részére a mezőségi magyar népdalkincs ápolásáért, megőrzéséért;

Kép letöltéseFotó: Bartos Gyula

Hajdu Józsefné táncos, varró-hímző asszony részére, aki az 1976-ban megalakult Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület alapító tagja, táncosa, szervezője. Több mint 30 éve varrja, készíti a bogyiszlói viseletet, őrzi Bogyiszló hagyományait. Odaadó munkájának köszönhetően sok-sok gyermek és felnőtt viselheti a hagyományos öltözetet, megtanulhatja a régi szokásokat, dalokat, táncokat.

Legedi László István furulyás részére, a moldvai csángó furulyás zenekultúra továbbéltetéséért, széleskörű megismertetéséért, valamint a furulyamuzsika szülőföldjén történő visszatanításáért;

Nepp Dénes szíjgyártó részére a magyar szíjgyártó mesterség és lószerszám-készítés hagyományainak megőrzése, továbbvitele és továbbfejlesztése, valamint hazai és nemzetközi elismertetése érdekében négy évtizedig végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért;

Kép letöltéseFotó: Bartos Gyula

Nesó Sándor csont-, szaru- és fafaragó részére, aki példamutató életműve, technikai tudása, a hagyományokhoz való hűsége révén méltó utóda jeles kézműves elődeinek. Munkásságát mindig az anyag, a forma és a funkció tisztelete motiválta;

Radics László mézeskalácsos részére a debreceni ütőfás mézeskalács-készítés hagyományainak változatlan minőségű továbbéltetéséért;

Szántó Ferenc pásztor, furulyás, hegedűs és táncos részére a Maros-Küküllő-vidék népzenéjének és néptáncának hiteles tolmácsolásáért és továbbadásáért;

Tóth Sándorné énekes, táncos részére sokoldalú, több évtizedes, hagyományt ismerő és megismertető tevékenységéért, énekes, táncos tudásáért, együttesi munkájáért.

(Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)