Magyarország Kormánya elkötelezett a roma kultúra támogatása iránt, ezért döntött a Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ Budapesten történő megvalósításáról. A központ célja, hogy színvonalas körülmények között, komplex módon mutassa be a roma nemzetiségi kultúra hagyományait, valamint teret adjon oktatási programok lebonyolításának.

A Roma Kulturális Központ - amelyet terveink szerint Cziffra György világszerte ismert magyar származású roma zongoraművészről nevezünk el -, lesz az az intézmény, amely összegyűjti és hozzáférhetővé teszi a hagyományos roma kultúra kincseit, lehetőséget teremt az alkotóknak a megjelenésre, a roma kultúra értékeinek a társadalom minél szélesebb körben való megismertetésére. A tervezett központ a programjaival a nem roma emberek számára hiteles képet mutathat a cigányság kultúrájáról, míg a romák számára a kulturális örökségük megismerését, az identitásuk megerősítésének helyszínét biztosítja. A központ informális és nem-formális oktatási tevékenységeivel megszólít majd minden korosztályt, de köztük kiemelten a gyerekeket és fiatalokat, annak érdekében, közelebbről és hiteles forrásból ismerjék meg a hazánkban élő legnagyobb nemzetiség kultúráját, ezzel is segítve az együttélést.

A fejlesztés keretében a központnak elsősorban a közösségi, művészeti képzéshez és oktatáshoz kapcsolódó funkciókat kell ellátnia. A központ megvalósítói célul tűzték ki a cigány nyelv ápolását és fejlesztését, a roma hagyományok megőrzését és átadását a fiatalabb korosztályok számára. Fontosnak tartják a tehetségkutatást, tehetséggondozást, identitás-, történelmi- és módszertani kutatás támogatását, a tapasztalatcsere, részvétel nemzetközi kulturális, oktatási és közösségi programokban, a közösségi tevékenység, rendezvények, gyermek és ifjúsági programok lebonyolítását, a roma közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatását, a részvételt a hazai roma kulturális rendezvények szervezésében, nemzetközi kulturális kapcsolatok gondozásában.

A fenti célok sikeres elérése érdekében lett kiválasztva a leendő központ helyszínét adó épület is. Budapest egyik kiaknázatlan adottsága, hogy rendelkezik olyan városrésszel, amelyben a romák hagyományosan nagyobb lélekszámban élnek. A Józsefvárosi Önkormányzattal egyeztetve esett a választás a Tavaszmező u. 6. szám alatt található ingatlanra, amelynek kiürítését az önkormányzat vállalta.

Az esélyteremtő programok akkor lehetnek sikeresek, ha az érintettek részvételével jönnek létre. Ezért a beruházás tervezési, megvalósítási folyamatában részt vesznek prominens roma művészek és roma kulturális szervezetek. A projekt védnöki testületének tagjai között megtalálhatóak a roma kultúra minden területét reprezentáló neves művészek.

A magyarországi cigányság sokszínű kultúrájának bemutatásához méltó helyet hozunk létre, amely nemzetközi szinten is egyedülálló létesítmény lesz.

(EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)